Новини
Новини за 1997
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IX.1995 г. по ф.д. № 3162/95 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество "Хляб и хлебни изделия" - ЕООД, със седалище Бургас и с предмет на дейност: производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, търговия с хранителни и нехранителни стоки, транспортни услуги, ремонт и сервизно обслужване на машини и съоръжения, производство на резервни части за хранително-вкусови машини, търговско-посредническа дейност. Дружеството е с капитал 86 934 000 лв., разпределен в дялове по 1000 лв., поема пасивите и активите на ООФ "Хляб и хлебни изделия" - Бургас, и се управлява и представлява от Иван Димитров Желев.
Източник: Държавен вестник (22.08.1997)