Новини
Новини за 2001
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 5.I.2001 г. по ф. д. № 3162/95 вписа промяна за "Хляб и хлебни изделия" - ЕООД: деноминира капитала от 86 934 000 лв. на 86 934 лв.
Източник: Държавен вестник (07.03.2001)