Новини
Новини за 2003
 
Най-висок дивидент от фирмите с общинско участие в Бургас е определен за фирма Благоустройствени строежи. Според решенията на ОС, който определя размера на дивидента, фирма БКС трябва да изплати дивидент от 75%. Паричната стойност на дивидента е 230 хил. лв. Община Бургас обаче е натрупала задължения към БКС в размер на 500 хил. лв. От т. г. дълговете към дружеството са редуцирани до 300 хил. лв. Първо общината трябва да се издължи и едва тогава ще изплатим дивидента й, разясни шефът на БКС Тодор Христов. До м. г. Общински пазари е изплащала на община Бургас 40% дивидент. От т. г. обаче фирмата е освободена, тъй като работи по програма за кредитиране на Централния пазар. Според нея търговското дружество трябва да поеме 30% от инвестициите. 40% дивидент в размер на 9 хил. лв. е платила на общината за 2001 г. фирма Аптеки ЕООД, съобщи нейният управител Христо Бургазлиев. Той обясни, че за 2002 г. дружеството няма да изплаща дивидент, тъй като всички аптечни дружества, регистрирани под ДДС, са на счетоводна загуба. Това се дължало на въвеждането на ДДС върху лекарствата в началото на т. г. Община Бургас няма да получи дивиденти и от останалите 5 търговски дружества, в които има участие. Спортни имоти, която е търговско дружество от 1 г., няма да преведе на общината процент от печалбата си, за да може да гарантира инвестиционната си програма за доразвиване и реконструиране на спортната база в града за предолимпийската подготовка на бургаските спортисти, коментира Николай Вълчанов. Докато е било общинско предприятие, ОП Спортни имоти, паркинги и гаражи е било губещо. Хляб и хлебни изделия ЕООД също няма да плати дивидент на общината. Тя е на загуба и тази, и миналата година и не е превеждала съответно част от печалбата си на общината. Последно Хляб и хлебни изделия е изплатило 400 хил. лв., или 20% от печалбата си преди 2 г., обясни шефът на бургаския хлебозавод Димитър Терзиев. Според решението на общинския съвет хлебозаводът ще бъде приватизиран до края на годината. Транспортът е на загуба и ние разчитаме предимно на субсидиране, затова не изплащаме дивидент обясни шефът на Бургас бус Петко Драгнев. Фирма Възход също е на загуба през последните години. 12 души обслужват една пералня и цех за химическо чистене. Още през 1997 г. е открита продажбата на обособените части, но досега не се е намерил клиент за цялата фирма и тя ще бъде продадена на части. Фирмата с общинско участие Нармаг беше обявена във фалит и започна разпродажба на имуществото й.
Източник: Пари (29.04.2003)