Новини
Новини за 2006
 
Общинската фирма “Хляб и хлебни изделия ” Бургас покри всички критерии за участие в конкурса на Министерството на труда и социалните грижи “Чаша топло мляко и закуска”. „Нашата оферта беше класирана на първо място и оценена със сто точки от сто възможни” – сподели управителят на общинската фирма г-жа Пенка Филева. До момента фирмата осигуряваше всеки ден закуска и напитка за 8 училища и 2500 ученици в Бургас, а след спечелването на конкурса броят на учебните заведения се увеличава на 143 в цялата област. Изчисленията показват , че всеки ден от хлебозавода към децата от първи до четвърти клас ще потеглят 17 132 закуски. Очакваните приходи от разширената вече дейност за следващите осем месеца се изчисляват на около 1 млн 150 хиляди лева .
Източник: Дарик радио (25.01.2006)
 
Сделката за продажбата на стария хлебозавод на ул. “Христо Ботев” №13 между Симекс ООД и “Хляб и хлебни изделия” Бургас се провали – съобщи управителят на хлебозавода Пенка Филева. Победителят в търга не е реализирал сделката в определения от закона едномесечен срок. През това време не е имало обжалвания от страна на другите участници в процедурата. Поради изтичане на срока за приключване на сделката Хлебозавода ще покани втория участник в търга фирма „Онтайм” да закупи сградата. Вече е установен контакт с ръководството на фирмата, заела второ място в конкурса и предстоят преговори за продажбата на сградата , собственост на общинската фирма.
Източник: Дарик радио (25.05.2006)
 
От първи август работниците и служителите в общинската фирма “Хляб и хлебни изделия “ЕООД ще носят черни ленти по време на работа. Така те ще протестират срещу действнията на фирма “Симекс” ООД. През април фирмата спечели обявения от “Хляб и хлебни изделия” ЕООД Бургас търг за сградата на Стария хлебозавод на ул.”Хр.Ботев” 13. Месец по-късно без обявени претенции към Хлебозавода “Симекс”ООД не успя да реализира сделката и поиска връщане на депозита за участие в търга в размер на 190 хил.лева. От 8 юли с разпореждане на частен съдия изпълнител беше наложен запор на всички банкови сметки на Хлебозавода. Ден по-късно в сила влезе и обезпечителна заповед за забрана върху цялата сграда на ул. “ Христо Ботев”13. Както е известно оценката на имота възлиза на над 2 милиона лева. “Хляб и хлебни изделия поиска отмяна на забраната за сградата. “Симекс”ООД не са съгласни с предложението на Хлебозавода под претекст, че нотариалните актове на обектите, предложени като ново обезпечение, не са редовни. От 28 юли се очаква определението на съда. Според ръководство на “Хляб и хлебни изделия”, целта на “Симекс”ООД е да се пречи на оздравителните процеси, които текат във фирмата и на нейното бъдещо развитие, а действията на фирмата поставят под въпрос положителни за Дружеството промени и да се пречи за финализиране на продажбата на имота на “Хр.Ботев” 13. Средствата от трудовите възнаграждения да се ползват за набиране на сумата от 190 хил.лв., която да се предостави за запор за неопределеното време, през което ще се води съдебното производство със “Симекс”ООД – реши още колективът на Хлебозавода.
Източник: Дарик радио (31.07.2006)