Новини
Новини за 2009
 
Оздравителната програма на общинската фирма "Хляб и хлебни изделия" ЕООД - Бургас даде резултат и фирмата вече е на печалба, отчете на нарочна пресконференция управителят на дружеството Пенка Филева. От губещо предприятие в края 2004 година, с натрупани загуби за 2 700 000 лева, закъснено изплащане на заплатите от два месеца, днес хлебозаводът отчита печалба от 300 0000 лева, каза Пенка Филева, благодарение на приетото решение на Общинския съвет за оздравяване на дружеството, а не за продажбата му чрез Агенцията за приватизация. В началото на тази година се навършиха четири години от приемането на оздравителната програма - дружеството е излязло от кризата и вече се самоиздържа. От 2004 година хлебозаводът не получава дотации, а сега за първи път внася и дивидент в общинския бюджет, каза още управителят. Фирмата вече има запазена марка, произвежда 62 различни артикула, обслужва над 800 търговски обекта, а годишният оборот на дружеството е почти 6 000 000 лева. В Бургаски регион единствено заводският хляб се класифицира от ЕС като натурален продукт. Днес имуществото на хлебозавода се оценява на 12 00 0 000 лева, производителността е увеличена 4.3 пъти, похвалиха се още от общинското предприятие.
Източник: Фирмена информация (05.02.2009)
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 3162/95 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г. на ”Хляб и хлебни изделия“ – ЕООД.
Източник: Държавен вестник (20.10.2009)