Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

25.09.2018


 Кремиковци Рудодобив АД - София [Несъстоятелност]
 Санторини пропъртис ЕАД - София
 Софтакси 48 АД - София
 Софтакси АД - София

26.09.2018


 Транс сити АД - Панагюрище [Несъстоятелност]

28.09.2018


 Алианц Банк България АД - София
 Хлебопекарни Христови АД - София [Несъстоятелност]

01.10.2018


 Винарна Свищов АД - София
 Бургаски медни мини ЕАД - Бургас [Несъстоятелност]
 Комплекс Колхида АД - Елхово
 Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна
 Топлофикация Враца ЕАД - Враца

02.10.2018


 БДЖ Кончар АД - София [Производство по несъстоятелност]
 Русе индъстри АД - Русе [Несъстоятелност]