Предстоящи общи събрания
Покажи общи събрания на дружествата търгувани на БФБ

21.03.2018


 Пенсионно осигурителна компания ДСК - Родина АД - София
 Жакард АД - Добрич [Ликвидация]

22.03.2018


 Интернешънъл Асет банк АД - София
 Мадара Юръп АД - Варна
 Метал КИМС ООД - Сандански [Несъстоятелност]
 Сердика България АД - София
 Септона България АД - Русе

23.03.2018


 БИСС-91 АД - Пловдив
 Болкан пропърти АД - София
 Пиринпласт АД - Гоце Делчев
 Никея Парк ООД - Костинброд [Несъстоятелност]
 НонВоТекс АД - София
 Месокомбинат-Плевен АД - Плевен [Ликвидация]
 Метал инжинеринг АД - Пловдив
 Сънсет Ризорт Интернешънъл Оунърс Мениджмънт Къмпани АД - София
 Текон Т АД - Велико Търново
 Хелт енд фарм сървис АД - София
 Евро Холидейс АД - Приморско [Несъстоятелност]
 Дружба АД - Разград
 Юробанк България АД - София

24.03.2018


 Инвестмънт комерс АД - София

25.03.2018


 Гранд хотел Смолян АД - Пловдив
 Бороинвест АД - Етрополе
 Хлебни изделия - Възраждане АД - София

26.03.2018


 Автоинвест АД - Бургас
 Българска стокова борса АД - София
 Рулон-Искър АД - София [Несъстоятелност]
 Либерти трейд ЕАД - София
 Национален център за протезиране и рехабилитация-Горна Баня АД - София
 Пътинженеринг АД - Русе
 Метизи АД - Роман
 МД Хелткеар АД - София
 Спортен Комплекс-Спартак АД - Варна
 Специализирани логистични системи АД - София
 Суперснаб 2001 АД - Добрич
 ТЕЦ Хасково 2 АД - Хасково [Производство по несъстоятелност]
 Дунапак Родина АД - Пловдив

27.03.2018


 Бургас авто АД - Бургас
 Българска бизнес група холдинг АД - София
 Крам Комплекс Груп АД - Мусачево - Сф [Несъстоятелност]
 Лесоимпекс АД - София

28.03.2018


 Консорциум Девня АД - Девня
 Прогресс АД - София
 Неес Лок АД - София