Сертифицирани български фирми

Сертификат ISO 9001
Отрасъл: Транспорт, складиране и съобщения

 БГ Транс АД - Добрич
Периодични технически прегледи на ППС.
 Ваанберг Феркер ЕООД - Русе [Несъстоятелност]
Международен автомобилен превоз на пътници, туроператорска и турагентска дейност, неуниверсални пощенски услуги - куриерски услуги.
 БгГолф-ВИП Холидей и Травел ООД - София
Туристически услуги, голф туризъм, МICE (срещи, инсетиве, конференции и събития), логистика, самолетни билети, маркетинг и реклама.
 Варна бус 2000 ООД - Варна
Транспортна дейност - пътнически превози.
 Варна Шипинг енд Трейдинг ЕООД - Варна
Корабен брокераж, чартъринг, корабен мениджмънт, корабно опериране и корабно агентиране.
 Галакси Тур ООД - София
Туристическа агентска и операторска дейност. Допълнителни дейности, свързани с пътувания и резервации.
 Ваканция ООД - София  Член на БСК
1. Туроператорска и агентска дейност - екскурзии , почивки и хотелски настанявания, организиране на лагери , обучения и пътуване на деца и ученици в страната и чужбина. 2. Организиране на семинари, конференции и изложения в страната и чужбина 3. Извършване и удостоверяване на професионално обучение и on-line обучение. 4. Чуждо езиково обучение и on-line обучение. 5. Хотелиерство. 6. Транспортна и сервизна дейност. 7. Консултантска , рекламна и издателска дейност.
 Балкан Лойд ЕООД - София
Международна спедиция на товари. Корабно агентиране. Митнически услуги. Застраховане на товари.
 Балкан Холидейз Сървисис ЕООД - София  Член на БСК
Вътрешен и международен туризъм. Конферентни услуги и инициативи. Бизнес туризъм. Чартърни полети. Индивидуални програми, хотелски резервации. Турове с екскурзовод. Продажба на самолетни билети.
 Балканстрой 2005 ЕООД - Варна
Телекомуникационно строителство по изграждане, реемонт и поддръжка на кабелни и канални мрежи.
 Балкантел ООД - София
Проектиране, доставка, изграждане, строително-монтажни и инсталационни дейности, техническа поддръжка и ремонт на телекомуникационни системи, системи за радиоразпръскване, железопътни системи за сигнализация, локални и информационни мрежи, електронно, навигационно, измервателно и калибрационно оборудване, системи за управление, контрол и сигурност; разработка, внедряване, оптимизация и поддръжка на софтуерни информационни системи.
 Автобаза БД ООД - Бобов дол
Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.
 Автобусни Превози 98 АД - Враца  Член на БСК
Проверка и технически прегледи на пътни превозни средства.
 Автотрафик 96 ООД - Средец - Бс  Член на БСК
Периодични технически прегледи на ППС.Извършване на периодични технически прегледи на мотоциклети, леки втомобили, товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета.
 Автоюг 2 АД - Пазарджик  Член на БСК
Извършване на периодични технически прегледи на товарни и леки автомобили, автобуси, мотоциклети, ремаркета и полуремаркета.
 Аргус травел ЕООД - София
Продажба на самолетни билети, хотелско настаняване, туристически и съпътстващи услуги.
 Груп Плюс ООД - София
Пътнически превози на територията на страната.
 Брейв мастър лоджистик ЕАД - Варна
Пристанищни услуги по товарене, подреждане, съхранение, вътрешно терминален транспорт на товари.
 Ви Ти Си АД - Варна
Буксиране и швартоване.
 Албена Автотранс АД - Оброчище  Член на БСК
Периодични технически прегледи на пътни превозни средства.
 Алма Тур БГ АД - София [Несъстоятелност]  Член на БСК
 Глобал Биомет ЕООД - София
Дистрибуция и логистика на промишлени продукти.
 Глобал Контрол ЕООД - Русе
Стоков контрол, аварийни констатации, експертизи.
 Глобус ЕООД - София
Проверка и технически прегледи на пътни превозни средства и авто-сервизни услуги.
 Глобъл Комюникейшън НЕТ АД - Пловдив
Проектиране, изграждане, поддръжка и експлоатация на високоскоростна оптична мрежа за пренос на данни. Телекомуникационни услуги – пренос на данни, наети линии, мрежови услуги, колокация, телефония, интерактивна телевизия, видео по поръчка. Комплексни телекомуникационни решения за хотели и вилни селища – всичко по един кабел.
 Вит автотранспорт АД - София
Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на мотоциклети, леки автомобили, товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета.
 Алф ВС ЕООД - София
Дистрибуция и ремонт на автобуси King Long.
 Акт лоджистик АД - Казичене
Международна и вътрешна спедиция и логистика.
 Витал Транс ООД - Първомай
Добив и преработка на инертни материали. Строителство на пътища трета и четвърта категория, преносни и разпределителни мрежи и тръбопроводи.
 Алфатур АД - София [Производство по несъстоятелност]
Туроператорска и турагентска дейност, продажба на самолетни билети за страната и чужбина, медицински застраховки за пътуване в чужбина.
 Айтос Автотранспорт ЕООД - Айтос  Член на БСК
Периодични технически прегледи на ППС
 Александър МТВ ООД - Кюстендил  Член на БСК
Земекопна и транспортна дейност, рекултивация на терени, ниско строителство.
 Волантранспорт АД - Асеновград  Член на БСК
Прегледи за проверка на техническата изправност на ППС
 Голд Телеком България АД - София
Доставка на фиксирани гласови (телефонни) решения и Интернет услуги. Продажба, монтаж и техническа поддръжка на телекомуникационно оборудване и системи. Консултации за изграждане на цялостни телекомуникационни решения. Изграждане и менажиране на международни телекомуникационни мрежи, трасета и пренос на глас и Интернет услуги. Предаване на данни и видео информация посредством TDM/ PSTN и Интернет протокол. Създаване, внедряване и поддръжка на цялостни телекомуникационни софтуерни решения.
 Бон Марин Лоджистик ООД - Варна
Спедиция, сухопътен транспорт, корабно агентиране, митническо агентиране, складова дейност и управление на складове под митнически контрол, стифадоринг, цялостно управление на логистичните дейности при инвестиционни проекти и проекти при търсене и проучване на нефт и газ на море и суша.
 Бон Марин ООД - Варна  Член на БСК
Корабно агентиране, Чартеринг, Мултимодален контейнерен транспорт.
 Бомар Спед Бг ООД - София
Спедиция и логистика
 Аполо - 2000 ООД - София
Туроператорска и турагентска дейност - организиране на почивки и екскурзии в страната и чужбина, сключване на медицински застраховки при пътуване, хотелски резервации, индивидуални пътувания и транспорт.
 Анхиало авто ООД - Поморие
Периодични технически прегледи на ППС.
 Бохемия ЕООД - София
Туристическа агенция.
 Асарел Транс ООД - Панагюрище
Автобусни и товарни превози на територията на България, специализирани превози; Сервизни услуги; Поддръжка и ремонт на инфраструктурни обекти; Годишни технически прегледи.
 Ат и Ком АД - Пловдив
Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.
 Бургас Таг Сървис ЕООД - Бургас
Управление на пристанищни влекачи, включително извършване на маневри на кораби по въвеждане и извеждане от Пристанище Бургас. Операции по швартоване. Обслужване на рейда. Управление на флот от 4 влекача по изискванията на ISM Code(IMO Resolution A 741 (18)).
 Бургасбус ЕООД - Бургас
Извършване на превоз на пътници на територията на Република България. Сервизна дейност и техническо обслужване на автобуси и тролейбуси. Информационно и автогарово обслужване.
 Булгартел ЕАД - София
Проектиране и развитие, експлоатация, наблюдение и поддържане на оптична мрежа, предоставяне на услугите: отдаване на национални и международни линии под наем, пренасяне на данни и достъп до Интернет.
 Атлас (АД) АД - София [Ликвидация]
Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на мотоциклети, леки автомобили, товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета.
 Булкарго ООД - Варна
Количествен и качествен контрол на всички видове стоки, констатиране на аварии и издаване на аварийни протоколи, инспекции на кораби, вземане на проби и лабораторен анализ на продукти чрез акредитирани лаборатории. Складиране, ремонт и контрол на контейнери. Спедиция.
 Булинвест Ком АД - Пловдив
Транспорт – товарни превози в страната и чужбина.
 Булмаркет автотранспорт ЕООД - Русе
 Булспедтрейд София ЕООД - София
Международна спедиция и логистика- превози на товари с автомобилен транспорт.
 Бултранс ЕООД - Разград
Автотранспорт, автомобилна спедиция и транспортен агент в страната и чужбина.
 България Ер АД - София  Член на БСК
Продажба на самолетни билети и хотелски резервации.
 Българска телекомуникационна компания ЕАД - София
Предоставяне на електронни съобщителни услуги, в т.ч. фиксирана гласова услуга, предаване на данни, достъп до интернет и колокиране.
 Българска железопътна компания АД - София
Извършване на железопътни транспортни услуги за превоз на товари във вътрешно и международно съобщение.
 Български корабен регистър ЕАД - Варна  Член на БСК
Разработване на Правила за Квалификация на кораби в Управлението. Класификационни и конвенционни освидетелствания на кораби и инспекции на промишлени продукти в Представителствата.
 Български пощи ЕАД - София
Разработване, маркетинг и предоставяне на универсални и специфични пощенски услуги.
 Бълк Шипинг Интернешънъл ООД - Варна
Брокерски услуги при воден транспорт на насипни и генерални товари.
 Гебрюдер Вайс ЕООД - Мусачево - Сф  Член на БСК
Международна и вътрешна спедиция чрез автомобилен и въздушен транспорт, митническо агентиране и представителство, складова дейност.
 Аеротур Мм ООД - София
Продажба на самолетни билети в страната и чужбина. Въздушен превоз на товари в страната и чужбина. Спедиция и митническо брокерство. Предлагане на туроператорски, турагентски услуги и застраховки.
 Верта ЕООД - Казичене  Член на БСК
Международна и вътрешна спедиция, складиране и логистика, митническо агентство. Застрахователно посредничество.
 Белоградчик пътнически превози АД - Белоградчик
Периодични технически прегледи на пътни превозни средства.
 Географски свят ООД - София
Туроператорска и турагентска дейност.
 Георгос - Георги Здравков ЕТ - Кула
Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на мотоциклети, леки автомобили, товарни автомобили до 3,5 тона и ремаркета до 750 кг
 Веслам Шипинг и менинг ЕООД - Варна
Международна спедиция на товари,Корабно агентиране,Митнически услуги,Набиране на корабен персонал
 Бета Бус ООД - Габрово
Автобусен превоз на пътници.
 Заро-2006 ООД - Сандански
Международен хладилен транспорт на лекарства, лекарствени продукти и медицински изделия в съответствие с Добра Дистрибуторска Практика 2013/C343/01.
 Златен Тур ООД - Варна
Туроператорски и турагентски дейности, включително: организиране на обучения, конференции и семинари, тимбилдинги, балнео и спа услуги, както и свързаните с тях дейности за: транспорт, изхранване, екскурзии.
 Рин Транс Найденов ООД - София
Международен автомобилен транспорт и сервизна дейност.
 Родопи-автотранспорт АД - Девин  Член на БСК
Извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства и взаимно признаване на тези прегледи.
 Рубишипс ООД - Русе
Бункироване, агентийски и спедиторски услуги.
 Рубишипс Транспорт ООД - Русе
Брокераж, агентийски и спедиторски услуги.
 Ръководство въздушно движение ДФ - София
 Рекорда Контрол Енд Сървисиз ООД - Варна
Представяне на контролни и консултантски услуги.
 Ренус България ООД - София  Член на БСК
Международен транспорт, спедиция, логистика.
 Ива - Сигнал - Виолетка Апостолова ЕТ - София
Проектиране, производство, доставка и монтаж на системи за автомивка в ЖП транспорта, включително монтаж и инсталиране наслаботокови и силнотокови системи и електромонтажни работи. Доставка и монтаж на ел. бариери и съоръжения.
 Иванов Къмпани ЕООД - Русе
Извършване на периодчни прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства.
 Кабел ТВ Консултинг ООД - София
Инженеринг, комплексни доставки и обслужване на телекомуникационни и телевизионни линии и мрежи. Орган за контрол на оптични кабели, оптични кабелни линии, мрежи и системи.
 Карго Планет ООД - София
Международна и вътрешна спедиция чрез автомобилен транспорт на групажни, частични и комплектни доставки, логистични услуги.
 Карго Експрес Ен Ти ЕООД - София
Спедиция и логистика
 Карат С АД - София
Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на мотоциклети, леки автомобили, товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета.
 Карат Стоянови ООД - Тополовград
Извършване на периодични технически прегледи на мотоциклети, леки автомобили, товарни автомобили, ремаркета и полуремаркета.
 Каримар ЕООД - София
Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства.
 Каримекс - Корабна Агенция и Морски Услуги ООД - Бургас
Корабно агентиране и спедиционни услуги.
 Кастел Карлово АД - София
Внос, износ и дистрибуция на лагери и други машиностроителни продукти.
 Крами-монтажинвест ЕООД - Русе
Подготовка на повърхности и боядисване на кораби и корабни елемнти.
 Крол Транс ООД - Русе
Международен транспорт и спедиция, митническа агенция, консултации по митнически процедури и транспорт.
 Лирекс Нет ЕООД - София
Предоставяне на Интернет услуги и продукти (Интернет доставчик).
 Клио Травел ООД - София
Туроператорска и турагентска дейност: резервации и продажба на самолетни билети, хотелско настаняване, логистика при организиране на туристически пътувания, семинари, обучения в страната и чужбина.
 Литекс Транспорт ЕООД - Ловеч
Периодични технически прегледи на ППС.
 Ин тайм ООД - София
Международни и вътрешни експресни куриерски услуги.
 Кораборемонтен завод Порт - Бургас АД - Бургас  Член на БСК
Кораборемонт Ремонт и изработка на резервни части и оборудване.
 Лорен Нетуъркс АД - София
Интеграция, проектиране, изработка, инсталация и поддръжка на телекомуникационни и информационни мрежи и системи. Продажби на продукти и услуги в телекомуникационния, информационния, енергийния и ютилитис сектори. Консултации и преструктуриране на фирми в областта на телекомуникациите и информационните технологии.
 Компания за международни конгреси ООД - София
Организиране на национални и международни срещи и корпоративни прояви.
 Контрол Силистра ЕООД - Силистра
Извършване на проверка и технически прегледи на пътни превозни средства.
 Контрол Юнион България ООД - Варна
 Космос Шипинг АД - Варна  Член на БСК
Корабно чартиране, корабен брокераж, опериране на кораби, агентиране, корабно техническо снабдяване и ремонт, менингова дейност.
 Интраком-България ЕАД - София
Проектиране, разработване, инженеринг, продажби, управление на проекти, внедряване, въвеждане в експлоатация, поддръжка и сервиз в информационните и комуникационните технологии. Управление на проекти в областта на строителството.
 Инфлот 1 ЕООД - Варна
Корабно агентиране. Спедиция на контейнери.
 Лотос Т 95 ЕООД - София [Производство по несъстоятелност]
Товарен автомобилен транспорт.
 Искра АТ ООД - Твърдица
Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.
 Искър Автотранс ООД - София
Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на мотоциклети, леки автомобили, товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета.
 Исперих Автотранспорт ООД - Исперих  Член на БСК
Технически прегледи на пътни превозни средства
 Кумазит транс АД - Ямбол
Провеждане на технически прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средстава.
 Йелоу 333 АД - София
Отдаване на лизинг на автомобили, транспортни таксиметрови услуги на корпоративни и случайни клиенти, сервиз на автомобили и рекламна дейност.
 Лема трейдинг ЕООД - София
Инженеринг, системна интеграция, доставка и инсталиране на сателитни, безжични и наземни комуникационни системи, локални мрежи, структурно окабеляване.
 Кет Комерс ЕООД - София  Член на БСК
Производство на бетон и строителни разтвори.
 Летище София ЕАД - София
Предоставяне на дейности от летищен оператор в съответствие със закона за гражданското въздухоплаване, включително и дейности по наземно обслужване, търговска дейност, отдаване под наем на терени, помещения, площи, съоръжения и други недвижими имоти и дълготрайни материални активи.
 М + Н ООД - София
Международен транспорт и спедиция.
 М и М Милицер и Мюнх БГ ООД - София  Член на БСК
Международна спедиция, митническо посредничество, застраховане, складиране и логистика.
 М Транс ЕООД - Девня
Превоз на товари в страната.
 О'Кей супертранс АД - София  Член на БСК
Организиране и извършване на таксиметрови превози.
 Параходство Български морски флот АД - Варна  Член на БСК
Обслужване, поддържане на кораби, чартиране, агентиране, брокераж, експедиране, контейнерни услуги, комуникации, набор на корабен персонал.
 Параходство Българско речно плаване АД - Русе  Член на БСК
Услуги по търговска експлоатация и техническа поддръжка на кораби, чартиране, агентиране, брокераж, спедиция, корабни комуникации и окомплектоване на кораби с екипажи. Освидетелстване на спасително и противопожарно оборудване. Влекачни услуги. Сервизиране на корабно радионавигационно и комуникационно оборудване. Морско обучение и квалификация.
 Марица Изток Автотранспорт ЕООД - Гълъбово
Обществен превоз на пътници и товари.
 Пан Тур България ЕООД - София
Туроператорска и турагентска дейност. Продажба на самолетни билети.
 Общински пътнически транспорт ЕООД - Габрово  Член на БСК
Периодични прегледи за техническа изправност на тролейбуси.
 Общински транспорт Русе АД - Русе
Проверка и технически прегледи на пътни превозни средства.
 Национална компания Железопътна инфраструктура ДФ - София
Управление на процесите по предоставяне на железопътна инфраструктура на лицензирани превозвачи; управление и контролни дейности по развитие, ремонт, поддържане и експлоатация на железопътна инфраструктура; събиране на инфраструктурни такси; разработване на графици за движение на влаковете; управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура; изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър за земята и обектите на железопътната инфраструктура; осъществяване на инвестиционна политика при развитието и модернизацията, поддържането и ремонта на железопътната инфраструктура
 Прайм Турист АД - София
Приготвяне и сервиране на топли и студени ястия, алкохолни и безалкохолни напитки в ресторанта, бара и за румсервиз.
 Орбит ЕООД - София
Опаковане и преместване на лични вещи, панаири и изложения, опаковане и преместване на предмети на изкуството, морски транспорт и спедиция, международен автомобилен транспорт, въздушни пратки, вътрешен автомобилен транспорт, логистика, съхранение и дистрибуция, митническо агентство.
 Приморска антрепозитна търговия ООД - Варна
Снабдяване с корабни резервни части и митническо складиране.
 Пристанище Варна ЕАД - Варна  Член на БСК
Пристанищни услуги, включително претоварни услуги; съхранение на товари;пристанищни спедиторски услуги; прехвърляне, теглене, сортиране на товари.
 Пристанище Видин ЕООД - Видин  Член на БСК
Пристанищни услуги - претоварни операции и складово-експедиционна дейност (съхранение, прехвърляне, теглене, сортиране) на товарите.
 Пристанище Бургас ЕАД - Бургас  Член на БСК
Транспортно-спедиционни услуги (товаро-разтоварна дейност, пристанищна спедиторска услуга, съхранение на товарите) и допълнителни като прехвърляне на товари, теглене, сортировка, укрепване и разкрепване, инвестиционна и инженерингова дейност.
 Пристанище Леспорт АД - Варна
Извършване на пристанищни услуги за всякакви твари. Товарене, разтоварване и подреждане на товари и други пристанищни услуги.
 Пристанище Никопол ЕООД - Никопол
 Пристанищен комплекс Русе ЕАД - Русе  Член на БСК
Пристанищна дейност и свързаното с нея търговско обслужване, техническо обслужване, спедиция и други типични за пристанищен оператор дейности.
 Ориент Шипмениджмънт ЕООД - Варна
Морски, крайбрежен и вътрешен транспорт по вода на товари, буксировки. Технически инспекции на товари.
 Провадия автотранспорт ЕООД - Провадия  Член на БСК
Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на мотоциклети, леки автомобили, товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета.
 Профешънъл Тур ЕООД - Нови Искър
Дейности на туроператор и туристически агент. Продажба на самолетни билети
 Премиер Груп ООД - Варна
Кораборемонт и ремонт на корабни резервни части, корабно агентиране и изпращане на ремонтни групи.
 МИБМ Експрес ООД - София
Пълния набор услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга. Неуниверсални пощенски услуги – куриерски услуги, хибридна поща и пряка пощенска реклама.
 Никан лайн ООД - Пловдив  Член на БСК
Автобусни и товарни превози.Сервизни услуги
 Пилотска станция Варна П ЕООД - Варна  Член на БСК
Морски пилотски услуги в района под юристдикцията на РДМА Варна.
 Пилотска станция Бурас ООД - Бургас
Морски и пристанищен пилотаж на кораби в пристанищата на пилотажен район Бургас.
 Мина травел енд ивент груп ЕООД - София
Туроператорска и турагентска дейност. Резервации и продажба на самолетни билети, хотелски резервации и трансфери в страната и чужбина, организирани почивки, осигуряване на услуга "Автомобили под наем", застраховки "Помощ при пътуване".
 Минибус ООД - Варна
Пътнически транспорт и автогарови услуги.
 Новатранс М АД - Ловеч  Член на БСК
Търговия на едро и дребно, производство некласифицирано в другите области.
 Мобилтел ЕАД - София  Член на БСК
Проучване, проектиране, продажба, внедряване, поддръжка, наблюдение и анализ на интегрирани електронни далекосъобщителни услуги и решения.
 Мобиле ООД - Генерал-Кантарджиево
Международни и вътрешни автопревози. Контейнерни превози. Спедиция. Корабно и митническо агентиране. Продажба, отдаване под наем и лизинг на контейнери.
 Порт Балчик АД - Балчик
Port handling of general, bulk, flower liquid cargo and post, forwarding, loading and unloading of ships and trucks; foremanning and tallying service; cargo securing, lashing and unlashing, weighting and storage of cargoes, mooring and unmooring.
 Порт Булмаркет ЕАД - Русе
 Порт България Уест АД - Бургас
Товарене и разтоварване; съхранение на товари
 Порт Флот Бургас ЕООД - Бургас  Член на БСК
Услуги по влачене, буксиране на плаващи средства, извършване на маневри в пристанищата, швартовка и отшвартовка, морска буксировка (IMO MSC/Circ.884), транспортиране на служебни лица, хранителни продукти и корабно оборудване. Управление на флот от 6 влекача по изискванията на ISM Code (IMO Resolution A.741(18)).
 Портови флот 99 ЕООД - София  Член на БСК
 Полипост - Поща и логистика ЕАД - Костинброд [Производство по несъстоятелност]
Неуниверсална пощенска услуга /хибридна поща/, по чл. 3 т. 2 от Закона за пощенските услуги, директна поща, маркетинг и дистрибуция на пощенски услуги, "е" поща, извършване на куриерски услуги, свързани с доставка на пощенски пратки.
 Полипост холдинг АД - София
Маркетинг, обслужване, дистрибуция, експедиране, следпродажбени услуги по електронна и неуниверсална пощенска услуга по чл. 3, т. 2 от Закона за пощенските услуги
 Политурс ООД - София
Пътнически, туристически и туроператорски услуги.
 Посока Ком ООД - София
Предоставяне на туристически услуги, включващи бизнес и лични пътувания, в т. ч. и самолетни и автобусни билети, круизни пътувания, хотелски резервации, автомобили под наем, застраховки.
 Мост АД - София  Член на БСК
Логистика и митническо агентство. Оператор на складове за освободени стоки и на стоки под митнически контрол.
 Поддържане чистотата на морските води АД - Варна  Член на БСК
Поддържане чистотата на морските води, акваториите на пристанищата и подходните канали, почистване на петна от нефт, нефтопродукти в териториалното море и вътрешните води при аварийни разливи, техническо обеспечаване на мерки за ограничаване опасността от замърсяване при товаро-разтоварни операции, ремонт и др. Приемане и преработване на твърди и нефтени отпадъци, получени при експлоатацията на морските и плавателни съдове, пристанища и свързаните с това дейности. Експлоатация на собствено пристанище. Експлоатация на терминал за базови масла.
 Осогово транспорт ООД - Кюстендил
Годишни технически прегледи
 Пътнически превози - Видин АД - Видин
Периодични технически прегледи на пътни превозни средства.
 Пътнически превози АД - Велико Търново  Член на БСК
Пътнически превози в страната и чужбина, годишни технически прегледи на всички видове МПС и ремаркета, сервизна дейност, автогарови услуги.
 Пътнически превози АД - Перник
Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.
 Пътнически Превози ООД - Благоевград  Член на БСК
Транспортни услуги - градски, междуцелищни и международни, линейни, случайни и специализирани. Автогарови услуги, бензиностанция, ремонт и поддръжка на МПС.
 Пътнически превози ЕООД - Сливен  Член на БСК
Технически прегледи на пътни превозни средства.
 Пътнически превози ЕООД - Добрич
Обществен превоз на пътници. Обслужване и експлоатация на автогара. Автосервизни дейности по обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили. Периодически технически прегледи на ППС.
 Мездра Автотранспорт 2003 ЕООД - Мездра
Периодични технически прегледи на пътни превозни средства.
 Меритранс 2002 ЕООД - Пловдив
Вътрешноградски превоз на пътници.
 Меркурий 97 ЕООД - София
Организиране на конгреси, конференции, семинари, културни и спортни събития;туроператорска и турагентска дейност.
 Перчемлиев ЕООД - София [Несъстоятелност]
Автомобилен транспорт на товари и спедиция.
 Некском-България ЕАД - София
Предоставяне на далекосъобщителни услуги.
 НЕТ 1 ЕООД - София
Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги и/или мрежи.
 Нет Ис Сат ЕООД - София
Предоставяне на Интернет услуги и продукти
 Нет Сърф.Нет ООД - Монтана
Доставка на интернет услуги до крайни потребители. Асемблиране и продажба на компютърна техника и консумативи. Сервиз на компютри в сервизен център.
 Петрол Транс Експрес ЕООД - Бургас
Логистика и транспорт на горива. Tранспорт на горива и бързооборотни потребителски стоки
 Метрополитен ЕАД - София  Член на БСК
Експлоатация на МЕТРОПОЛИТЕНА на гр. София и инвеститорска дейност /организиране на проучването, проектирането, изграждането и инвеститорски контрол на новите метроучастъци/.
 Нефтохимтранспорт АД - Бургас
Извършване на годишни технически прегледи на мотоциклети, леки автомобили, товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета.
 Международен транспорт и туризъм ЕООД - София  Член на БСК
Международен автобусен транспорт на пътници. Случаен превоз на пътници в страната.
 Одесос ПБМ АД - Варна
Товарно-разтоварни операции и други съпътстващи дейности от/на плавателни съдове и сухоземни транспортни средства, включително и складови операции (приемане, товарене, разтоварване, съхранение, експедиция на генерални, насипни и др. видове товари и обслужване на корабите в района на Пристанището.
 Салс АД - Девня
Логистични услуги- опаковане, складиране, товарене и транспортиране на опаковани и насипни продукти и поддръжка на съоръженията за тези дейности.
 Сигда ООД - Варна
Автотранспортни услуги. Услуги със строителна механизация и техника за разрушаване. Строителство и ремонт н апромишлени обекти и прилежащата им инфраструктура.
 Сий Партнер Шипинг ЕООД - Варна
Корабно агентиране, корабен брокераж
 Сима ЕООД - Троян
Транспортни услуги, автосервизна и авторемонтна дейност, периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС
 Скорпион Шипинг ООД - София  Член на БСК
Международна спедиция, логистика и митническо агентство. Складов операто
 Слънчев бряг-автотранспорт 2000 АД - Несебър
Извършване на периодични технически прегледи на мотоциклети, леки автомобили, товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета.
 Слънчев Дар АД - Варна
Обработка на генерални и насипни товари, обслужване на пътници и корабно снабдяване.
 Сиенит Механизация и Автотранспорт ООД - Пловдив
Предоставяне на автотранспортни услуги и услуги със строителна техника. Инфраструктурно строителство, в т.ч. строителство на благоустройствена инфраструктура, хидротехническо строителство, изпълнение на строежи от транспортната инфраструктура, събаряне и разчистване на сгради и техническа рекултивация на терени и промишлени обекти.
 Спиди АД - София
Експресни куриерски услуги
 СОМАТ АД - София  Член на БСК
Международни и вътрешни автомобилни и интермодални превози. Международна и вътрешна спедиция. Митническо агентийство и представителство. Лагеруване на превозни средства. Техническо обслужване и ремонт на пътни превозни средства от категории M, N И O. Извършване на законово регламентирани прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства от категории M, N И O във връзка с предназначението автобус, превоз на деца, СЕМТ, ТАКСИ
 Софра ЕООД - София  Член на БСК
Спедиторски услуги с автомобилен транспорт и контейнерни превози по море. Опаковане и транспорт на лични вещи, митническо представителство, митническо и свободно складиране.
 Стар Пост ООД - София
Предоставяне на куриерски и пощенски услуги.
 Старс Травел ЕООД - София
Туристическа дейност (продажба на самолетни билети, хотелски резервации, туристически застраховки и предоставяне на туристически услуги), посредническа дейност.
 Стратос комерс-Варна ООД - Варна
Международна спедиция.
 Стидан 97 ООД - София
Обществен международен превоз на товари.
 Столичен автотранспорт ЕАД - София
Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства.
 Столичен електротранспорт ЕАД - София
Ремонт, производство и модернизация на подвижния електрически състав.
 Сънлайт Травел ЕООД - София  Член на БСК
Туроператорска дейност: MICE: срещи, инсентиви, конгреси, събития; бизнес пътувания; самолетни билети; групови и индивидуални пътувания в чужбина; VIP обслужване; SPA&wellness туризъм; летни и зимни почивки; културен и исторически туризъм; специализиран туризъм; тийм билдинг и специални събития; екзотични дестинации; круизи.
 Таймлайн ЕООД - София
 Такси 1 ООД - Стрелча  Член на БСК
Прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
 Такси С Експрес АД - София  Член на БСК
Извършване на таксиметров превоз посредством: обслужване на заявки от Централен диспечерски пункт; таксиметрови стоянки; случайни клиенти на територията на гр. София. Извършване на прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства.
 Травел Експрес ООД - Варна
Транспортни услуги, превоз на пътници
 Трайдънт Фрейт ООД - Девня  Член на БСК
Вътрешна международна спедиция. Корабно агентиране. Линейно агентиране. Корабно чартиране и корабен брокераж. Международен и вътрешен автомобилен транспорт.
 Транс Балкани ООД - София  Член на БСК
Вътрешна и международна спедиция.
 Транс Пирин ООД - Разлог
Извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства и технически надзор на автомобилни газови уредби.
 Транс Тракия Цимент ЕООД - Димитровград
Специализиран автомобилен транспорт за насипни и опаковани продукти.
 Транс юг АД - Петрич  Член на БСК
Извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства и взаимно признаване на тези прегледи.
 Трансат АД - София
Проектиране, интегриране, инсталиране, поддръжка и сервиз на VSAT мрежи
 Трансбул ООД - София
Предоставяне на транспортни услуги. Леки, товарни и специализирани автомобили под наем. Предоставяне на специализиран медицински транспорт. Логистика и консултации в сферата на транспорта.
 Транслог АД - Бургас
Периодични технически прегледи и прегледи за заверяване на сертификати за СЕМТ разрешителни.
 Транспрес ООД - Велико Търново
Международен и вътрешен транспорт. Международна и вътрешна спедиция. Митническо агентство. Временно, митническо и свободно складиране. Вътрешни куриерски услуги. Маркетинг и продажби, свързани с горните услуги.
 Трансмед - А ООД - София
Сметосъбиране и сметоизвозване
 Транстерра Лоджистикс ООД - София
Корабно агентиране. Международна спедиция.
 Фрахтимпекс ЕООД - Бургас
Международен и вътрешен транспорт по суша. Международна спедиция, брокераж и корабно фрахтоване.
 Тримпекс Юнион ООД - Варна  Член на БСК
Корабно опериране; корабно агентиране; вътрешна и международна спедиция; корабно снабдяване
 Тритон Х ООД - Варна  Член на БСК
Драфт сървей, улидж сървей, бункер сървей, он/оф хайр сървей, карго сървей, опробване на сухи и течни товари, талиманене.
 Тролейбусен транспорт - Пазарджик АД - Пазарджик
Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на тролейбуси.
 Тролейбусен транспорт Враца ЕООД - Враца  Член на БСК
Проверка и технически прегледи на пътни превозни средства и авто-сервизни услуги.
 Тролейбусен Транспорт ЕООД - Добрич  Член на БСК
Периодични технически прегледи на пътни превозни средства (ППС).
 Троян Автотранспорт АД - Троян  Член на БСК
Извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства и взаимно признаване на тези прегледи.
 Фреш Лоджик Плюс АД - Пловдив
Производство на корнфлексови храни и снаксове
 Хигия Транс ЕАД - Плевен
Транспортиране на лекарствени продукти, билки и билкоТранспортиране на лекарствени продукти, билки и билкови смеси, храни, хранителни добавки, санитаро – хигиенни материали, медицински изделия и медицинска козметика в съответствие с Директива 92/25/EEC.
 Ули Транс ЕООД - София
Международен и вътрешен транспорт на товари под температурен контрол, хранителни продукти, фармация и различни суровини за промишлеността
 Филиптур 1 ООД - София
Туроператор, Туристически агент и издаване на самолетни билети.
 Филтранс АД - Пловдив  Член на БСК
Извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства и взаимно признаване на тези прегледи.
 Тип Топ-Куриер АД - София
Маркетинг, проектиране, разработване, предоставяне и продажба на пощенски, (универсални и неуниверсални) услуги и на други услуги (по възложителство, превоз на товари, продажба на стоки, отчитане показанията на водомери и разпространение на рекламни материали).
 Товарни превози - ГТ АД - Генерал Тошево
Периодични технически прегледи на пътни превозни средства.
 Товарни превози 1 АД - Бургас  Член на БСК
Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства - леки автомобили, мотоциклети, товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета.
 Товарен автотранспорт Враца 98 АД - Враца
Извършване на периодични прегледи за проверка техническата изправност на мотоциклети, леки автомобили, товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета, както и издаване на сертификат ЕКМТ/СЕМТ- резолюция.
 Хорнит ООД - София
Туроператорски и турагентски услуги. Продажба на самолетни билети за редовни и чартърни полети
 Фортуна 7 туризъм ТР ООД - София
Туроператорски и турагентски услуги и продажба на самолетни билети.
 Фортел Инженеринг ООД - София  Член на БСК
Изграждане, инсталация и сервиз на комуникационни системи- радиокомуникационни и видеоконферентни системи.
 Тойота Тиксим ЕООД - Пазарджик
Извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства.
 Унитранс Прима ООД - София
Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.
 Хойер България ЕООД - Бургас
 Холдинг Български държавни железници ЕАД - София
Управление на дъщерни дружества в железопътния сектор.
 ТМС Ко ООД - София
Проектиране, доставка и сервиз на радиокомуникационни продукти и системи.
 ТНС Шипброкърс енд Ейнджънтс ООД - Бургас
Морско фрахтоване и корабно агентиране.
 ТНС Шипинг енд фоуърдинг Ко ООД - Бургас
Морско фрафтоване, корабно агентиране, спедиция и митническо продставителство.
 ТНТ България ЕООД - София
Експресни куриерски услуги, карго, транспорт и логистика.
 УСМ - 2002 ООД - Каолиново
Периодични технически прегледи на ППС.
 Устрем 97 София ЕООД - София  Член на БСК
Туроператорска и турагентска дейност, транспортни услуги за случаен превоз на пътници, продажба на самолетни билети и рекламна дейност.
 Тур Шанс - Шаке Екмекчиян ЕТ - Пловдив
Туристически услуги - туроператор и туристически агент.
 Турист Сервиз Холдинг АД - София  Член на БСК
Услуги в областта на туризма.
 ТТЛ ЕООД - София
Спедиция и консултантска дейност, отдаване на вагони под наем.
 Тунджа автотранспорт ЕООД - Ямбол  Член на БСК
Извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства.
 Търговище Автотранспорт ЕООД - Търговище
Градски, междуселищни и специализирани автобусни превози.
 Хеброс бус АД - Пловдив  Член на БСК
Автобусен превоз на пътници по междуселиАвтобусен превоз на пътници по междуселищни и градски автобусни линии, специализирани превози, случайни превози в страната и чужбина. Ремонт и поддръжка на автобуси. Предоставяне на автогарови услуги и отдаване под наем на дълготрайни материални активи. Извършване на периодични прегледи за техническата изправност на ППС.
 Хебъртранспорт АД - Пазарджик  Член на БСК
Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства - товарни и леки автомобили, автобуси, мотоциклети, ремаркета и полуремаркета.
 Фериботен комплекс АД - София  Член на БСК
Превоз на пътни превозни средства, пътници и товари през река Дунав.
 Терминален оператор ЕООД - Варна
Mитническо представителство, спедиция на товари, вътрешен и международен транспорт, пристанищно агентиране.
 Тексимтранс АД - Варна  Член на БСК
Извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства и взаимно признаване на тези прегледи.
 Телегруп Интегрейтид Нетуърк ООД - София
Инженеринг, имплементация, интеграция и поддръжка на комуникационни и информационни системи. Строителство и внедряване на комуникационни системи.
 Телебилд ООД - София
Промишлено и гражданско строителство, проучване, договаряне, и изграждане на телекомуникационни съоръжения, монтаж и поддръжка на телекомуникационна техника.
 Телелинк ЕАД - София
Телекомуникационни и информационни решения; проектиране, разработване, внедряване, съпровождане и поддръжка на информационни и комуникационни системи.
 Телепоинт ООД - София
Колокация.
 Телехаус АД - София
Израждане на структурно окабеляване и системи за видеонаблюдение, пренос на данни и доставка на интернет.
 Хемус автотранспорт АД - Габрово  Член на БСК
Извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства и взаимно признаване на тези прегледи.
 Е-Турс ООД - Варна
Логистика на културни и образователни мероприятия. Хотелиерство, туристическо и друго настаняване.
 Евробул ЕООД - София  Член на БСК
Спедиторски услуги на националния и международен фрактов пазар.
 Елин Пелин Транс ООД - Елин Пелин
Извършване на периодични технически прегледи на ППС.
 Елком 2008 АД - София
Предоставяне, продажба и интеграция на ИТ продукти и услуги.
 Екипмар ЕООД - Сливен
Каботажно плаване за: превоз на хора и товари, свързани с корабна логистика; битови корабни отпадъци; отработени масла и акумулатори и метали за рециклиране. Третиране и превоз за депониране на събраните отпадъци.
 Елит Травел Интернешънъл ООД - София
Туроператорска и турагентска дейност: резервации и продажба на самолетни билети, хотелски резервации и трансфери в страната и чужбина, организиране на събитийни прояви, мероприятия, почивки, осигуряване на услуга "автомобили под наем" и застраховки "помощ при пътуване".
 Елиттур ООД - Несебър
Туроператорска и турагентска дейност
 Елфи турс ЕООД - София
Предоставяне на услуги за организиране на обществени, социални и бизнес мероприятия. Туроператорска и турагентска дейност в България и чужбина в сферата на индивидуални и групови пътувания, хотелски резервации, продажба на самолетни билети, транспортни услуги, екскурзоводско обслужване на български и чужди езици.
 Електрон прогрес ЕАД - София
Научно-изследователска, проектантска, конструкторска, производствена, инженерингова дейност, разработване, внедряване, поддържане, системен анализ, системна интеграция и управление на проекти в областта на: компютърни технологии и системи; радио системи; телекомуникационни и информационни системи; полеви комуникационно-информационни системи; електронни, радиолокационни, радиoнавигационни системи и системи за автоматизация; специализирано технологично оборудване; системи за управление; системи за управление при кризи, бедствия и аварии; системи за управление за ранно предупреждение; системи за мониторинг; системи за отбрана и сигурност; системи за контрол на достъп; системи за наблюдение, проследяване и контрол на подвижни обекти; системи за видеонаблюдение, офсетни програми; гаранционен и извънгаранционен сервиз; доставка и продажба; обучение и консултантски услуги.
 Ем Ес Си България ООД - Варна  Член на БСК
Линейно корабно агентиране.
 Енергомонтаж АТМ ООД - София
Извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства.
 Етап Адресс АД - София
Изработване, разпространяване и изплащане на ваучери за храна.
 Етроволан АД - Етрополе
Обществен превоз на пътници в страната и чужбина.- Периодични технически прегледи.- Ремонт и обслужване на ППС.
 Д.М. ЕООД - Банкя
 Дали 2000 ЕООД - Перник
Производство и дистрибуция на термоблокове.
 Даф Транс ЕООД - Пещера
Международен автомобилен превоз на товари.
 Дружество за автомобилни превози АД - Елхово
Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.
 Дряново Авто ООД - Дряново
Автобусен обществен превоз на пътници на територията на Република България.
 Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД - София  Член на БСК
Международна експресна доставка и експресна доставка в рамките на страната на колети и документи от врата до врата. Международни спедиционни услуги. Въздушни карго пратки. Временно, митническо и свободно складиране.
 ДЛВ СИ ООД - Перник
Товарни превози. Строителна механизация. Продажба на инертни материали. Производство на бетонови смеси. Строителство на промишлени, граждански и общински сгради. Пътно строителство.
 ДЛВ ЕООД - Перник
Товарни превози. Строителна механизация. Продажба на инертни материали. Производство на бетонови смеси.
 Динамо АД - Гоце Делчев  Член на БСК
Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
 Диммар трейд ЕООД - Варна
Транспортно спедиторски услуги, товаропретоварни операции, митническо представителство.
 ДМ Травел ООД - София
Туристическа компания - Туроператор/ Турагент.
 Дорис ООД - Сливен
Турагентска и туроператорска дейност. Превоз на пътници. Продажба на самолетни билети.
 Донау Транзит ООД - Русе  Член на БСК
Международна спедиция и транспорт.
 Дунавски драгажен флот - Дуним АД - София
Пристанищен оператор - пристанищни услуги, транспорт по река Дунав.
 Девня автотранс АД - Девня
Периодични технически прегледи на пътни превозни средства.
 Цветан Найденов - Цецо Б ЕТ - София
Строително-монтажни работи.
 Чавдаров ЕООД - Димитровград  Член на БСК
Автомобилен превоз на пътници и товари, строителство на сгради и съоръжения, строително-ремонтни и строително-монтажни работи.
 Чепино автотранспорт ЕООД - Велинград
Периодични технически прегледи на МПС.
 Шортман ООД - София
Международна спедиция и транспорт. Митническо агентство.
 Шумен - Пътнически автотранспорт ООД - Шумен  Член на БСК
Извършване на периодични технически прегледи на ППС, включително и по ADR, заверка на сертификати по Резолюция CEMT.
 Шенкер ЕООД - София  Член на БСК
 Юзит Калърс България ООД - София
Туристически услуги (самолетни билети, настаняване, мероприятия, туристически пакети). Международни работни, обменни и образователни програми.
 Юникеър Сървисис ООД - Варна
Корабно снабдяване.
 Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД - София  Член на БСК
Air, ocean, road and rail freight management and forwarding. Warehousing, international and national distribution. Customs brokerage. Contract logistics.
 Юпитър Травел АД - Пловдив  Член на БСК
Предоставяне на туристически услуги.
 Юнишипинг Интернешенъл ЕООД - Варна  Член на БСК
Обща спедиция Корабен брокераж Корабно агентиране Митническо агентиране Транспортен оператор
 Яна Тур България ЕООД - София
Туроператорска и турагентска дейност. Продажба на самолетни билети. Организиране на събития – международни изложения, конгреси, конференции, обучения и семинари. Предпечат и печат на рекламни брошури, листовки, каталози, календари, бележници и други рекламни материали.
 Яна Тур ЕООД - София
Турагентска дейност. Хотелски резервации, трансфери в страната и чужбина. Организиране на събития – международни изложения, конгреси, конференции, обучения и семинари. Предпечат и печат на рекламни брошури, листовки, каталози, календари, бележници и други рекламни материали. ПР услуги.
 Янтра транспорт АД - Горна Оряховица  Член на БСК
Периодични технически прегледи на ППС. Периодични технически прегледи на ППС.