Кратък фирмен профил

Добромирка Инвест АД - Добромирка


Контакти

Добромирка, 5430
община Севлиево
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107051429
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Общи събрания: Последно - 17.11.2017 
Предмет на дейност: Производство на стоки - детайли, възли и изделия за леката и тежката промишленост, вкл. и за машиностроенето, инженерингова дейност, транспортни услуги в страната и в чужбина, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, търговия с всякакви разрешени стоки, външнотърговска дейност, импорт, експорт, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
12.08.2010: Добромирка - Инвест АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
13.07.2004: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.10.2002: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
17.05.2002: Съветът на директорите на "Добромирка - Инвест" - АД, с....
21.12.2001: Министерството на икономиката на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП...
10.04.2001: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.01.2001: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
24.11.2000: Министерство на икономиката обявява извършените продажби за 1999...
18.07.2000: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
23.11.1999: Съветът на директорите на "Добромирка - Инвест" - АД, с....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 511 пъти
[2016: 152, 2015: 50, 2014: 45, 2013: 91, 2012: 175, 2011: 17, ... ]