Кратък фирмен профил

Вигор Ас Ко АД - Ботевград


Контакти

Ботевград, 2140
Промишлена зона Юг - Чеканица (Индустриална зона Микроелектроника)
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122084404
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени продукти
Общи събрания: Последно - 19.03.2018 
Предмет на дейност: Производство и търговия на лечебни продукти и хранителни добавки, билкосъбиране и билкопреработка, шоколадово и сладкарско производство, обществено хранене и хотелиерство, строителство, търговска и туристическа дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

24.02.2010: Вигор Ас Ко АД - Ботевград свиква Годишно общо събрание на...
21.08.2009: Вигор Ас Ко АД - Ботевград свиква Годишно общо събрание на...
02.03.2006: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
18.03.2005: Съветът на директорите на "Вигор Ас Ко" - АД, Ботевград, на...
14.11.2000: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
29.08.2000: Съветът на директорите на "Вигор Ас Ко" - АД, Правец, Софийска...
05.01.1999: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 836 пъти
[2016: 254, 2015: 43, 2014: 61, 2013: 122, 2012: 235, 2011: 68, ... ]