Кратък фирмен профил

Компютрейд АД - София


Контакти

София, 1111
ул. Лидице 31, ет.5, ап. 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121789226
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с електронноизчислителна техника, периферни устройства и софтуер
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Предмет на дейност: Продажба на продукти, свързани с информационните технологии, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 

11.08.2009: Компютрейд АД - София свиква Годишно общо събрание на...
11.08.2009: Компютрейд АД - София свиква общо събрание на акционерите на...
29.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.09.2005: Съветът на директорите на "Компютрейд" - АД, София, на основание...
13.09.2002: Съветът на директорите на "Компютрейд" - АД, София, на основание...
12.01.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 434 пъти
[2016: 131, 2015: 33, 2014: 37, 2013: 74, 2012: 124, 2011: 41, ... ]