Кратък фирмен профил

Международен център по фирмено управление АД - Бистрица - СГ


Контакти

Бистрица - СГ, 1744
учебен център Бистрица
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000677041
Капитал (лв.): 1 251 500
 
 
 

Отрасъл: Други дейности в областта на бизнесуслугите, некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.06.2018 
Предмет на дейност: Организиране на различни форми на обучение на български и чуждестранни лица в областта на управлението и стопанската дейност, включително по маркетинг, финанси и кредит, правни знания и др.; прадоставяне на консултантски услуги в областта на фирменото управление и маркетинга и по други стопански дейности; информационна дейност – доставяне на пазарна, фирмена, патентна, научно-техническа информация, вкл. достъп до електронни база данни, периодични издания, статистически отчети, икономически анализи и др.; издателска дейност – издаване на оригинални и преводни учебници, учебни помагала и други печатни издания и информационни материали в областта на управлението; търговска и маркетингова дейност; други дейности, съответстващи на целите на дружеството.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
26.09.2011: Съдът в Страсбург осъди България заради гаф на съдия в полза на...
07.04.2010: Международен център по фирмено управление АД - София свиква...
06.04.2009: Международен център по фирмено управление АД - София свиква ...
06.04.2009: Международен център по фирмено управление АД - София свиква...
06.04.2009: Международен център по фирмено управление АД - София свиква...
06.04.2009: Международен център по фирмено управление АД - София свиква...
24.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.06.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.06.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 820 пъти
[2016: 177, 2015: 56, 2014: 60, 2013: 121, 2012: 236, 2011: 89, ... ]