Кратък фирмен профил

Заваряване АД - Петърч


Контакти

Петърч, 2234
ул. Васил Левски 21
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122092792
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 15.09.2013 
Предмет на дейност: Производствена дейност в областта на материалите, технологиите и средствата за заваряване, инженеринг, производство и търговия с всякакви стоки, незабранени със закон, външнотърговска дейност, свързана с предмета на дейност на дружеството, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
29.11.2010: Заваряване АД - Петърч свиква Годишно общо събрание на...
18.09.2009: Заваряване АД - Петърч свиква Извънредно общо събрание на...
03.11.2008: "Заваряване" АД, село Петърч, община Костинброд, Софийска...
14.10.2008: Съветът на директорите на “Заваряване” - АД, с. Петърч, Софийска...
28.10.2005: Съветът на директорите на "Заваряване" - АД, София, на основание...
28.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
31.10.2003: Съветът на директорите на "Заваряване" - АД, с. Петърч, на...
25.10.2002: Съветът на директорите на "Заваряване" - АД, София, на основание...
21.09.2001: Съветът на директорите на "Заваряване" - АД, с. Петърч, на...
23.01.2001: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 651 пъти
[2016: 389, 2015: 234, 2014: 84, 2013: 168, 2012: 702, 2011: 60, ... ]