Кратък фирмен профил

Ай Си Ти Медиа ЕООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Иван Вазов 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000709140
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Издаване на вестници
Предмет на дейност: Издаване на вестници и други периодични печатни и електронни издания, вътрешно-и външнотърговска дейност във връзка с издаването на печатни, електронни и други материали и издания, информационни услуги, извършване на рекламна дейност и услуги, полиграфически и печатни дейности и услуги, информационни и телекомуникационни услуги, организиране и провеждане на конгреси и конференции, извършване на сделки и дейности в производството и търговията със стоки и услуги, в страната и зад граница, самостоятелно и в съдружие, при спазване на всички законови изисквания, както и всякакви други сделки и дейности, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
16.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.12.2008: ИТ директорът на Националния осигурителен институт Марин Калчев,...
18.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
18.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
18.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
18.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.07.2006: С решение от 11.07.2006 г. Вписа промяна на наименованието от...
03.07.2006: "Икономедиа" АД (издател на "Капитал" и "Дневник" - бел.ред.)...
06.04.2006: Водещият унгарски телеком "Мадяр Телеком" планира да инвестира...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 414 пъти
[2016: 154, 2015: 22, 2014: 26, 2013: 53, 2012: 86, 2011: 23, ... ]