Кратък фирмен профил

Булгарплод-ПАН ООД - Панагюрище


Контакти

Панагюрище, 4500
ул. Доктор Лонг 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201379690
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 14.06.2010 
Предмет на дейност: Участие в приватизацията на "Булгарплод" - ЕООД, Панагюрище, при условията на чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция, търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
18.12.2001: Съветът на директорите на "Булгарплод" - АД, Панагюрище, на...
18.12.2001: Съветът на директорите на "Булгарплод - ПАН" - АД, Панагюрище,...
24.08.2001: Министерството на икономиката на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП...
24.11.2000: Министерство на икономиката обявява извършените продажби за 1999...
31.10.2000: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
25.08.2000: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
19.05.2000: Съветът на директорите на "Булгарплод - ПАН" - АД, Панагюрище,...
30.12.1999: Съветът на директорите на "Булгарплод - ПАН" - АД, Панагюрище,...
26.11.1999: Съветът на директорите на "Булгарплод - ПАН" - АД, Панагюрище,...
13.07.1999: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 326 пъти
[2016: 71, 2015: 21, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 91, 2011: 26, ... ]