Кратък фирмен профил

Завод за пружини АД - Крън


Контакти

Крън, 6140
ул. Работническа 2, община Казанлък
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123132147
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 25.06.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство (по законоустановения ред), производство на изделия със специално предназначение (след съответно разрешение), външнотърговска, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг, инженеринг, лизинг, информационни, програмни и всякаква друга дейност, незабранена със закон, производство на пружини.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
24.02.2014: сме единствен производител на този артикул в България - от 15...
20.02.2014: Военното министерство е възложило на пет български компании...
26.04.2010: Завод за пружини АД - Крън свиква Годишно общо събрание на...
18.09.2009: Завод за пружини АД - Крън свиква Годишно общо събрание на...
03.06.2009: Завод за пружини АД - Крън свиква Извънредно общо събрание на...
13.04.2009: Завод за пружини АД - Крън свиква Годишно общо събрание на...
13.03.2009: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
16.01.2009: Завод за пружини АД - Крън свиква Годишно общо събрание на...
13.05.2008: Съветът на директорите на "Завод за пружини" - АД, с. Крън, на...
15.05.2007: Съветът на директорите на "Завод за пружини" - АД, с. Крън, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 011 пъти
[2016: 644, 2015: 95, 2014: 68, 2013: 136, 2012: 274, 2011: 270, ... ]