Кратък фирмен профил

Пъткомплект 2000 АД - София


Контакти

София, 1407
ул. Цар Симеон 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121886127
Капитал (лв.): 50 320
 
 
 

Отрасъл: Друга търговия на едро
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Предмет на дейност: Материално-техническо снабдяване и комплектовка, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ, обменни бартерни операции, маркетинг, реклама, лизингова, транспортна, спедиторска, строителна и ремонтна дейност в страната и в чужбина, и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
06.04.2012: Пъткомплект 2000 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
08.04.2010: Пъткомплект - 2000 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
01.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
03.04.2009: Пъткомплект - 2000 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
03.04.2009: Пъткомплект - 2000 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
11.04.2008: Съветът на директорите на "Пъткомплект 2000" - АД, София, на...
18.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
24.04.2007: Съветът на директорите на "Пъткомплект 2000" - АД, София, на...
18.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.04.2006: Съветът на директорите на "Пъткомплект 2000" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 723 пъти
[2016: 146, 2015: 37, 2014: 40, 2013: 81, 2012: 189, 2011: 59, ... ]