Кратък фирмен профил

Пуратос България АД - Перник


Контакти

Перник, 2300
ж.к. Мошино, ул. Младен Стоянов 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 113021497
Капитал (лв.): 575 080
 
 
 

Отрасъл: Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 20.04.2012 
Предмет на дейност: Производство, дистрибуция и търговия с изделия на хранително-вкусовата, химическата и леката промишленост, селскостопански изделия, потребителски стоки, търговия на едро, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
29.01.2009: Пуратос Бюлгари АД - Перник свиква Годишно общо събрание на...
14.02.2006: НОИ обяви 50 -те "най-коректни работодатели с персонал до 15...
08.11.2004: НОИ обяви 50 -те "най-коректни работодатели с персонал до 15...
14.08.2001: Съветът на директорите на "Пуратос - България" - АД, Перник, на...
08.02.2000: Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
08.02.2000: Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
10.09.1999: Съветът на директорите на "Пуратос - България" - АД, София,...
12.02.1999: Съветът на директорите на "Пуратос - България" - АД, на...
19.09.1997: Съветът на директорите на "Пуратос - България" - АД, на...
10.09.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 090 пъти
[2016: 113, 2015: 27, 2014: 33, 2013: 66, 2012: 163, 2011: 149, ... ]