Кратък фирмен профил

Електроизграждане 97 АД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
пл. България 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 125024405
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 20.07.2018 
Предмет на дейност: Изграждане, модернизация и ремонт на електро-съоръжения в страната и чужбина, проектиране на електроенергийни обекти, производство на електрически табла за електроенергийната система, изграждане на ел. заxранване на промишлени и жилищни обекти, производство на метални заготовки и конструкции, търговия с разрешените от закона стоки в страната и чужбина, участие в съвместна дейност с други дружества в страната и чужбина, след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
22.06.2007: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
19.06.2007: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.12.2005: Съветът на директорите на "Електроизграждане - 97" - АД, Шумен,...
21.10.2003: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
15.11.2002: Съветът на директорите на "Електроизграждане - 97" - АД, Шумен,...
15.11.2002: Съветът на директорите на "Електроизграждане - 97" - АД, Шумен,...
12.09.2000: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
20.06.2000: Съветът на директорите на "Електроизграждане - 97" - АД, Шумен,...
22.10.1999: Съветът на директорите на "Електроизграждане 97" - АД, Шумен, на...
04.05.1999: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 615 пъти
[2016: 234, 2015: 74, 2014: 43, 2013: 86, 2012: 161, 2011: 25, ... ]