Кратък фирмен профил

Пирин Продукт Холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Алабин 34, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 101148896
Капитал (лв.): 190 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с алкохолни и други напитки
Общи събрания: Последно - 22.05.2019 
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност с промишлени стоки и стоки от леката промишленост, посредническа и комисионерска дейност, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, управление на предприятия, транспортни услуги, участие в други търговски дружества и мениджмънт, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
25.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
25.11.2005: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
14.10.2005: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
14.10.2005: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
22.02.2005: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.02.2005: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.06.2004: Съветът на директорите на "Пирин продукт Холдинг" - АД,...
12.08.2003: Съветът на директорите на "Пиринснаб приват" - АД, Благоевград,...
06.12.2002: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 413 пъти
[2016: 186, 2015: 19, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 110, 2011: 16, ... ]