Кратък фирмен профил

Рекламно-дилърска агенция-Дикта АД - София


Контакти

София, 1303
бул. инж. Иван Иванов 70, вх. Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040793185
Капитал (лв.): 52 500
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Общи събрания: Последно - 19.04.2018 
Предмет на дейност: Дилърска, посредническа и разпространителна дейност за продажба на стоки и услуги на дружеството и на други физически и юридически лица; издаване на вестници, списания, книги и друга печатна литература; маркетингови проучвания; рекламно-информационна дейност; посредничество при осъществяване на застраxователна дейност; посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица; организация и провеждане на търгове и други дейностти, с изключение на забранениите от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
19.03.2010: Рекламно-дилърска агенция-Дикта АД - София свиква Годишно общо...
30.05.2009: Рекламно-дилърска агенция-Дикта АД - София свиква Годишно общо...
08.08.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.02.2008: Съветът на директорите на "Рекламно-дилърска агенция - Дикта" -...
02.02.2007: Съветът на директорите на "РДА - Дикта" - АД, София, на...
03.02.2006: Съветът на директорите на "РДА - Дикта" - АД, София, на...
02.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.03.2004: Съветът на директорите на "РДА - Дикта" - АД, София, на...
15.04.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 729 пъти
[2016: 303, 2015: 65, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 210, 2011: 21, ... ]