Кратък фирмен профил

Риленатекс АД - Самоков


Контакти

Самоков, 2000
ул. Софийско шосе 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121874299
Капитал (лв.): 97 600
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с текстил
Общи събрания: Последно - 15.06.2018  Предстоящо - 31.05.2019 
Предмет на дейност: Изкупуване, преработка и реализация на текстилни и други суровини, производство на прежди, тъкани и изделия от тях, вътрешно- и външнотърговска дейност, международна транспортна дейност /след получаване на съответните лицензии/ и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
09.11.2017: ТК-ХОЛД АД-София (T24) В ТК-Холд АД е получено уведомление за...
28.08.2017: "ТК-холд" стана мажоритарен собственик на "Рилски...
09.08.2017: Рилски лен АД-Самоков (4OB) В Рилски лен АД са постъпили...
08.08.2017: Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент...
27.07.2017: Рилски лен АД-Самоков (4OB) На 26.07.2017 г. в Рилски лен АД е...
16.04.2010: Риленатекс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
19.06.2009: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
19.06.2009: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
13.04.2009: Риленатекс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.04.2009: Риленатекс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 864 пъти
[2016: 274, 2015: 45, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 122, 2011: 86, ... ]