Кратък фирмен профил

Холдинг Витоша АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Врабча 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121792838
Капитал (лв.): 160 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Общи събрания: Последно - 20.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, инвестиции в българия и чужбина в търговски дружества, извършване на собствена производствена, търговска и транспортна дейност, финансиране на дружествата в които холдинговото дружество участва, извършване на всякаква друга, незабранена от закона търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
22.04.2010: Дион Комерс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
15.04.2008: Съветът на директорите на "Дион комерс" - АД, София, на...
23.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.04.2007: Съветът на директорите на "Дион комерс" - АД, София, на...
25.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
25.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.04.2006: Съветът на директорите на "Дион комерс" - АД, София, на...
14.04.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 598 пъти
[2016: 230, 2015: 46, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 123, 2011: 30, ... ]