Кратък фирмен профил

Евмолпия инвест АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
ул. Трети март 31
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115338560
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в специализирани магазини с други стоки, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 20.02.2018 
Предмет на дейност: Участие в приватизацията на Евмолпия - ЕАД, Пловдив, по реда на чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
15.04.2010: Евмолпия-инвест АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
02.11.2009: Евмолпия-инвест АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на...
04.06.2009: Евмолпия-инвест АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
17.03.2008: Евмолпия-инвест АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
20.11.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.04.2007: Съветът на директорите на "Евмолпия - Инвест" - АД, Пловдив, на...
13.10.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.05.2006: Съветът на директорите на "Евмолпия - Инвест" - АД, Пловдив, на...
05.08.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
31.05.2005: Съветът на директорите на "Евмолпия - инвест" - АД, Пловдив, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 062 пъти
[2016: 197, 2015: 33, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 149, 2011: 188, ... ]