Кратък фирмен профил

Пътни строежи 2001 АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул.Гладстон 10, партер
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102611849
Капитал (лв.): 52 141
 
 
 

Отрасъл: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.06.2019 
Предмет на дейност: Проектиране, строителство, реконструкция и ремонт на пътища, инженеринг, научно-развойна дейност, превозни и спедиционни услуги, подготовка и квалификация на кадри, покупка на стоки с цел препродажба, търговско представителство и посредничество, външнотърговски и други сделки незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
27.04.2010: Пътни строежи 2001 АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
15.09.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
26.07.2005: Съветът на директорите на "Пътни строежи 2001" - АД, Бургас, на...
18.06.2004: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.03.2003: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
11.09.2002: "Пътни строежи 2001" АД - Бургас, вдига капитала си до 52 141...
20.08.2002: Съветът на директорите на "Пътни строежи 2001" - АД, Бургас, ул....
20.08.2002: Съветът на директорите на "Пътни строежи 2001" - АД, Бургас, ул....
17.11.2000: Съветът на директорите на "Пътни строежи 2001" - АД, Бургас, на...
03.11.2000: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 864 пъти
[2016: 248, 2015: 37, 2014: 52, 2013: 104, 2012: 190, 2011: 85, ... ]