Кратък фирмен профил

Арси-България АД - София


Контакти

София, 1434
район Витоша, ул. 49 - та 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121540310
Капитал (лв.): 85 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с др. машини и оборудване за произв., търговията и транспорта и части за тях
Общи събрания: Последно - 22.06.2017 
Предмет на дейност: Износ, внос, реекспорт, консултантски и транспортни услуги и друга незабранена от закона дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
06.11.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
07.10.2009: Арси-България АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
29.05.2009: Арси-България АД - София свиква Годишно общо събрание на...
30.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
22.08.2008: Съветът на директорите на "Арси България" - АД, София, на...
29.06.2007: Съветът на директорите на "Арси България" - АД, София, на...
08.05.2007: Съветът на директорите на "Арси България" - АД, София, на...
20.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
17.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 567 пъти
[2016: 142, 2015: 54, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 132, 2011: 41, ... ]