Кратък фирмен профил

Мототехника 1 АД - София


Контакти

София, 1335
ж.к. Люлин 10, бл. 122, вх. Г, ет. 3, ап. 178
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831641713
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Техническо обслужване и ремонт на автомобили
Общи събрания: Последно - 29.06.2009 
Предмет на дейност: Продажба на нови и употребявани автомобили, търговия с резервни части и принадлежности за автомобили, таксиметрови и транспортни услуги, сервизна и ремонтна дейност, отдаване на автомобили под наем, застрахователно агентство на лицензирани застрахователни дружества и всички видове дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
05.08.2015: 14 дружества за продажба на 35-ти ЦПТ от утре Четиринадесет...
10.05.2012: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК)...
07.12.2010: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на...
07.06.2010: Пет фирми влизат през юли в Държавната консолидационна...
08.03.2010: Дружеството е регистрирано на 23-ти Централизиран публичен...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
03.09.2009: Мототехника 1 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
11.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.01.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 445 пъти
[2016: 113, 2015: 53, 2014: 32, 2013: 65, 2012: 116, 2011: 30, ... ]