Кратък фирмен профил

Булгарлизинг-Хасково АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1202
бул. Княгиня Мария-Луиза 51
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126177628
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други бизнесуслуги, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 14.06.2018 
Предмет на дейност: Производство на консерви, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
24.08.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.05.2010: Булгарлизинг-Хасково АД - София свиква Годишно общо събрание на...
06.04.2009: Булгарлизинг-Хасково АД - София свиква Годишно общо събрание на...
06.04.2009: Булгарлизинг-Хасково АД - София свиква Годишно общо събрание на...
08.08.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
21.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във вързка с чл. 231...
26.06.2007: Съветът на директорите на "Булгарлизинг - Хасково" - АД, София,...
06.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 966 пъти
[2016: 132, 2015: 84, 2014: 44, 2013: 89, 2012: 173, 2011: 126, ... ]