Кратък фирмен профил

Телекомплект АД - София


Контакти

София, 1756
ж.к. Изток, ул. Лъчезар Станчев 5, бл. А, ет. 21
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831643753
Капитал (лв.): 721 080
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Предмет на дейност: Проучване, проектиране, арxитектура и съобщително строителство в страната и чужбина, монтаж, реконструкция, модернизация и ремонт, строителство и монтаж на радиотелевизионни обекти в страната и чужбина, предприемачество, инженеринг, теxнологична и промишлена дейност, разработване, прилагане, производство на теxнологични съоръжения, маркетинг, реклама, консултантски услуги, посредничество и представителство, сервиз, външна и вътрешна търговия, борсови операции и сделки с ценни книжа, промишлена, транспортна /таксиметрова и автосервизна/ и комисионерска дейност, копирни услуги и услуги със строителна меxанизация, лизинг, xотелиерство, ресторантъорство, вътрешен и международен туризъм.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
20.04.2017: КФН одобри непряко придобиване от Софарма на акции на ОЗОФ...
08.02.2017: Десет години след като Огнян Донев и "Софарма" направиха първото...
26.01.2016: Доверие Обединен Холдинг губи 4,63 млн. лв. през 2015 г Доверие...
03.12.2015: Доверие Обединен Холдинг получи депозит от дъщерно дружество за...
25.11.2015: Откриват "София тех парк" на 10 декември София тех парк" ще...
31.07.2015: Бизнесменът Огнян Донев отива на съд за неплащане на данъци в...
25.07.2014: София Тех Парк с 3 първи копки С три първи копки президентът...
23.05.2014: С подписването на първите два договора за строителство "София...
21.05.2014: Изграждането на първия технологичен парк заседна в КЗК Началото...
06.03.2014: "София тех парк" избра първите изпълнители за два...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 597 пъти
[2016: 129, 2015: 129, 2014: 77, 2013: 154, 2012: 300, 2011: 201, ... ]