Кратък фирмен профил

Десто АД - София


Контакти

София, 1799
ж.к. Младост-2, бл. 220, вх. Е, ет. 6, ап. 113
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115340077
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Предмет на дейност: Транспортна, спедиторска, инвестиционна и производствена дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, посредничество, агентство, представителство в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени със закон
 

15.06.2009: Десто АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
15.06.2009: Десто АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
15.08.2008: Съветът на директорите на "Десто" - АД, Пловдив, на основание...
26.07.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.08.2004: Съветът на директорите на "Десто" - АД, Пловдив, на основание...
18.11.2003: Съветът на директорите на "Десто" - АД, Пловдив, на основание...
13.05.2003: Съветът на директорите на "Десто" - АД, Пловдив, на основание...
03.09.1999: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 728 пъти
[2016: 130, 2015: 44, 2014: 35, 2013: 71, 2012: 136, 2011: 93, ... ]