Кратък фирмен профил

Стаханов АД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
бул. Васил Левски 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126169147
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Регенериране на пневматични гуми
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Предмет на дейност: Възстановяване на автомобилни гуми, производство на полимерни изделия, научноизследователска, проектно-конструкторска и технологична дейност в областта на възстановяването на автомобилни гуми, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, предприятие за производство и продажба на каучукови смеси - маслоустойчиви, киселиноустойчиви, протекторни, за хранителни цели, силиконови и специални смеси, гумени, гумено-метални, гумено-текстилни и силиконови изделия, протектори за автомобилни гуми, пневморесори, продажба на стоки от собствено производство, внос, износ и реекспорт, възстановяване на автомобилни гуми, производство на полимерни изделия, научноизследователска, проектно-конструкторска и технологическа дейност в областта на каучуковата промишленост и възстановяването на автомобилни гуми (всички под формата на предприятие).
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
06.10.2010: Стаханов АД - Хасково свиква Извънредно общо събрание на...
19.12.2008: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
28.10.2008: Съветът на директорите на “Стаханов” - АД, Хасково, на основание...
28.10.2008: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
03.04.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.05.2006: Съветът на директорите на "Стаханов" - АД, Хасково, на основание...
11.11.2005: Съветът на директорите на "Стаханов" - АД, Хасково, на основание...
27.04.2004: Съветът на директорите на "Стаханов" - АД, Хасково, на основание...
10.02.2004: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
23.05.2003: Съветът на директорите на "Стаханов" - АД, Хасково, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 410 пъти
[2016: 136, 2015: 19, 2014: 26, 2013: 53, 2012: 101, 2011: 25, ... ]