Кратък фирмен профил

Гама Проект 99 АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Орловска 164
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107061117
Капитал (лв.): 250 100
 
 
 

Отрасъл: Механично обработване на метали
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 12.10.2018 
Предмет на дейност: Научноизследователска, патентна, инженерингова дейност в областта на уредостроенето, машиностроенето и металообработването (без благородни метали), производство на стоки с цел реализацията им, търговска дейност с разрешени със закон стоки, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартер, складова, лизингова, оказионна, комисионна дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица в страната и в чужбина, строително-монтажна дейност, ремонт на битова техника и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
15.03.2011: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 165,...
30.08.2010: Гама проект 99 АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
23.10.2009: Гама проект 99 АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
08.09.2009: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.06.2008: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
26.02.2008: Съветът на директорите на "Гама проект 99" - АД, Габрово, на...
25.09.2007: Съветът на директорите на "Гама проект 99" - АД, Габрово, на...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Гама проект 99" - АД, Габрово, на...
10.11.2006: Съветът на директорите на "Гама проект 99" - АД, Габрово, на...
16.05.2006: Съветът на директорите на "Гама проект 99" - АД, Габрово, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 877 пъти
[2016: 533, 2015: 158, 2014: 92, 2013: 184, 2012: 372, 2011: 194, ... ]