Кратък фирмен профил

Химатех АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Асен Йорданов 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831641624
Капитал (лв.): 310 924
 
 
 

Отрасъл: Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001 Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.10.2017 
Предмет на дейност: Производство и продажба на xимически продукти; развойна и контролно-аналитична дейност; отдаване под наем и други незабранени от закона дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
30.09.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.09.2011: Акционерите на Индустриална Холдингова Компания решиха на...
16.08.2010: Химатех АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
29.04.2009: Химатех АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
29.04.2009: Химатех АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
23.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.09.2007: Съветът на директорите на "Химатех" - АД, София, на основание...
21.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 341 пъти
[2016: 227, 2015: 111, 2014: 53, 2013: 107, 2012: 271, 2011: 150, ... ]