Кратък фирмен профил

Химко АД - Враца [Несъстоятелност]


Контакти

Враца, 3037
Шосето за Мездра
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 816089688
Капитал (лв.): 13 628 275
 
 
 

Отрасъл: Производство на азотни съединения и торове
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.12.2015 
Предмет на дейност: Производство на неорганични и органични химически продукти - амоняк, карбамид, амонячна вода, въглероден двуокис, аргон, кислород, азот, криптон, ксенон, метан, еталонни технически газове и газови смеси, серовъглерод, амониев бисулфит, катализатори, металоокисни пигменти, препарати за растителна защита и свързаната с тези и други продукти научноизследователска, инженерно-внедрителска, ремонтна, инвестиционна, търговска, превозна и спедиционна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина и други търговски сделки - покупка на стоки или други вещи с цел преработка и/или продажба в първоначален, преработен или обработен вид, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и сделки за лизинг (без финансов).
 


Новини

  стр. 1 / 92   стр.    
04.01.2018: Собственик на "Химко" регистрира нова компания за торове Нова...
04.01.2018: Собственик на "Химко" регистрира нова компания за торове Нова...
01.11.2017: Химко АД-Враца /в несъстоятелност/ (4CK) Поради отписване като...
16.06.2017: Инвестбанк си търси парите от купувача на "Химко" Десет месеца,...
03.02.2017: БЕХ замрази фирмата си за промишлени инвестиции Замразена е...
30.09.2016: Много от бившите служители в "Химко" няма да си получат...
27.07.2016: Малко над 12 млн. лв. е платила "Метахим импекс" за активите на...
19.07.2016: Част от „Химко“ отива за скрап! Новите инсталации на торовото...
06.07.2016: Нито един от кредиторите на "Химко" няма да бъде напълно...
04.07.2016: "Химко" ще се превръща в хайтек зона Високотехнологични...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 690 пъти
[2016: 524, 2015: 378, 2014: 279, 2013: 559, 2012: 1 227, 2011: 976, ... ]