Кратък фирмен профил

Явор Зартов АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1504
ул. Кешан 10, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119029604
Капитал (лв.): 117 080
 
 
 

Отрасъл: Юридически услуги
Общи събрания: Последно - 19.06.2019 
Предмет на дейност: Консултации по набиране на капитали за осъществяване на инвестиционни проекти, по финансиране и участие във финансиране на стопански проекти с краткосрочен характер, по управление на привлечени капитали по договаряне с клиенти и др.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
20.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
01.06.2007: Съветът на директорите на "Явор Зартов" - АД, София, на...
19.05.2006: Съветът на директорите на "Явор Зартов" - АД, София, на...
03.06.2005: Съветът на директорите на "Явор Зартов" - АД, София, на...
21.05.2004: Съветът на директорите на "Явор Зартов" - АД, София, на...
04.04.2003: Съветът на директорите на "Явор Зартов" - АД, София, на...
24.09.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
02.04.2002: Съветът на директорите на "Явор Зартов" - АД, София, на...
02.10.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 731 пъти
[2016: 317, 2015: 31, 2014: 33, 2013: 67, 2012: 173, 2011: 51, ... ]