Кратък фирмен профил

Стримонтур Инвест АД - Перник


Контакти

Перник, 2300
ул. Видин 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 113060137
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Предмет на дейност: Участие в приватизацията на "Стримонтур" ЕАД - град Перник, вписано в търговския регистър при пернишкия окръжен съд по фирмено дело №1880/1991г.; ресторантство и xотелиерство; вътрешен и международен туризъм; транспортни услуги; производствена дейност; търговска дейност - внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции; отдаване под наем на движими вещи и недвижими имоти; както и всяка друга дейност и услуги, незабранени от закона.
 

01.10.2010: Стримонтур-инвест АД - Перник свиква Годишно общо събрание на...
08.06.2009: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 30...
30.11.2008: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 30...
28.02.2008: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 28...
30.08.2006: Фирмата е включена в обявения от НАП списък към 30 август 2006...
08.08.2003: Съветът на директорите на "Стримонтур инвест" - АД, Перник, на...
18.01.2002: Съветът на директорите на "Стримонтур - Инвест" - АД, Перник, на...
08.10.1999: Агенцията за приватизация на основание § 11 ЗППДОбП обявява...
08.10.1999: Агенцията за приватизация на основание § 11 ЗППДОбП обявява...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 576 пъти
[2016: 399, 2015: 370, 2014: 94, 2013: 188, 2012: 620, 2011: 19, ... ]