Кратък фирмен профил

Хелитранс АД - София


Контакти

София, 1540
Летище София-север
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130065663
Капитал (лв.): 210 000
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 26.06.2017  Предстоящо - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Сделки с недвижими имоти и предприятия и с вещни права върху тях, управление на предприятия, недвижими имоти, проектиране на сгради и строителство, хотелиерство и туристически услуги, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни лица, посреднически услуги при наемане на работна ръка в страната и в чужбина и всякаква друга, незабранена със закон дейност (при спазване на законовите изисквания за извършването й).
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
18.06.2009: Хелитранс АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
18.06.2009: Хелитранс АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
06.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
06.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.11.2007: Класация “Топ 100” на българските фирми за 2006 г, в която не...
25.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 586 пъти
[2016: 233, 2015: 11, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 70, 2011: 59, ... ]