Кратък фирмен профил

ГБС-Русе АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Дамяница 3-5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117501497
Капитал (лв.): 2 067 100
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 13.08.2020 
Предмет на дейност: Проектиране, строителство и строително-монтажни работи в областта на промишленото, гражданското, инфраструктурното и линейното строителство, производство на строителни материали, конструкции и изделия, изграждане на обекти "до ключ", доставка на строителни материали и оборудване за изграждане на комплектни обекти и обекти "до ключ", инженерингова и търговска дейност по основния предмет на дейност в страната и в чужбина, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
16.10.2012: Две поръчки за строителство на стойност 1 141 886 лв. с ДДС...
28.05.2010: ГБС-Русе АД - Русе свиква Годишно общо събрание на акционерите...
28.01.2010: ГБС-Русе АД - Русе свиква Годишно общо събрание на акционерите...
19.08.2008: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
10.07.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
14.02.2007: Съветът на директорите на "ГБС - Русе" - АД, Русе, на основание...
27.01.2006: Съветът на директорите на "ГБС - Русе" - АД, Русе, на основание...
29.12.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.08.2005: Българо-румънската търговско промишлена палата (БРТПП) е...
05.07.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 000 пъти
[2016: 679, 2015: 69, 2014: 76, 2013: 152, 2012: 319, 2011: 246, ... ]