Кратък фирмен профил

Черно море 2001 АД - София


Контакти

София, 1324
ж.к. Люлин, бл. 708, вх. В, ет. 1, ап. 35
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130106882
Капитал (лв.): 90 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
Общи събрания: Последно - 19.07.2018  Предстоящо - 27.06.2019 
Предмет на дейност: Участие в приватизацията на Черно море - ЕАД, Варна, както и производство и търговия на морски и речни радиолокационни станции, средства за навигация, спътникови телекомуникационни съоръжения, медицинска апаратура, специализирано технологично оборудване, битова електроника и електротехника.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
27.10.2009: Черно море 2001 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
19.01.2009: Черно море 2001 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
22.08.2008: Управителният съвет на "Черно море - 2001" - АД, София, на...
26.10.2007: Управителният съвет на "Черно море - 2001" - АД, София, на...
10.11.2006: Управителният съвет на "Черно море - 2001" - АД, София, на...
02.12.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
01.11.2005: Управителният съвет на "Черно море - 2001" - АД, София, на...
20.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.11.2004: Надзорният съвет на "Черно море - 2001" - АД, София, на...
09.04.2004: Надзорният съвет на "Черно море - 2001" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 989 пъти
[2016: 258, 2015: 64, 2014: 48, 2013: 96, 2012: 171, 2011: 141, ... ]