Кратък фирмен профил

Пазари Север ЕАД - София


Контакти

София, 1517
ж.к. Сухата река, бл. 18, вх. А, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130101740
Капитал (лв.): 3 083 300
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Предмет на дейност: Стопанисване, поддържане и отдаване под наем на открити и закрити търговски площи и съоръжения, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
04.01.2016: Дъщерно на Инфра Холдинг участва в сключени договори за над 4...
29.01.2015: Кои са най-големите нови проекти в София, финансирани по...
26.01.2015: Цветна борса и пазар за екзотични животни ще се построят през...
21.08.2014: Избраха изпълнител за възстановяването на пазар...
09.05.2014: София търси изпълнители за новия облик на пазар "Връбница" След...
07.04.2014: Обявяват търга за строител на пазар "Връбница" Тръжната...
31.03.2014: Подписват договора за 500 000 лева кредит по Jessica за...
10.02.2014: Софийското дружество "Пазари Север" започва да наема безработни...
13.01.2014: Фандъкова разпореди проверки в "Метрополитен" ЕАД и два общински...
15.05.2013: С европейски средства ще се възстанови пазар "Връбница" в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 493 пъти
[2016: 133, 2015: 34, 2014: 45, 2013: 90, 2012: 175, 2011: 21, ... ]