Кратък фирмен профил

Булгар-Рус АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1000
бул. Княгиня Мария-Луиза 51
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130127451
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Юридически услуги
Общи събрания: Последно - 13.06.2019  Предстоящо - 06.08.2020 
Предмет на дейност: Представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, консултантска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
11.05.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.05.2010: Булгар-Рус АД - София свиква Годишно общо събрание на...
07.04.2009: Булгар-Рус АД - София свиква Годишно общо събрание на...
10.03.2009: Булгар-Рус АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.06.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.06.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 233,...
21.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
26.06.2007: Съветът на директорите на "Булгар - рус" - АД, София, на...
14.02.2007: Съветът на директорите на "Булгар - Рус" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 197 пъти
[2016: 304, 2015: 89, 2014: 45, 2013: 91, 2012: 170, 2011: 129, ... ]