Кратък фирмен профил

Тодоров АД - София


Контакти

София, 1408
ул. Петко Каравелов, 34, ап. 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130078447
Капитал (лв.): 3 400 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на вина от грозде
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на GS1
Общи събрания: Последно - 16.06.2017 
Предмет на дейност: Винопроизводство и производство на високоалкохолни напитки, производство на земеделска продукция, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговска дейност, както и други разрешени от закона дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
07.03.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
20.06.2017: Тодоров АД-София (5T6) На проведено ОСА от 16.06.2017 год. на...
17.05.2017: Тодоров АД-София (5T6) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
14.06.2016: Тодоров АД-София (5T6) На проведено ОСА от 10.06.2016 год. на...
10.05.2016: Тодоров АД-София (5T6) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
16.07.2015: Тодоров АД-София (5T6) На проведено ОСА от 14.07.2015 г. на...
17.06.2015: Тодоров АД-София (5T6) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
10.03.2015: „Едоардо Миролио“ спечели приза за изба на годината на Винария...
25.02.2015: Тодоров АД-София (5T6) На проведено извънредно ОСА от...
09.02.2015: Дружеството Тодоров АД е реализирало загуба към четвърто...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 647 пъти
[2016: 481, 2015: 283, 2014: 210, 2013: 421, 2012: 995, 2011: 857, ... ]