Кратък фирмен профил

Ремел АД - Елена


Контакти

Елена, 5070
ул. 3 -ти март 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 814191356
Капитал (лв.): 150 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.06.2018 
Продукти и услуги:
производство на въртящи кръгове, земеделски и малки ремаркета.
Предмет на дейност: Производство и ремонт на прикачни транспортни средства, основни резервни части, въртящи кръгове, селскостопанска и строителна техника, машини за обработка на скалнооблицовъчни материали, технологично оборудване, търговия в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
11.01.2011: Списък с проектни предложения, които покриват минималните...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
19.05.2008: Ремел АД - Елена свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
07.01.2008: Във връзка с публикация в ДВ, бр. 1/04.01.2008 г., и постъпило...
06.08.2007: На основание постъпило заявление от АП, се регистрират на 110...
13.07.2007: В 100 предприятия в региона са сформирани стачни групи, избран е...
13.07.2007: В 100 предприятия във великотърновски регион са сформирани...
15.05.2007: Съветът на директорите на "Ремел" - АД, гр. Елена, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 585 пъти
[2016: 234, 2015: 101, 2014: 66, 2013: 133, 2012: 311, 2011: 216, ... ]