Кратък фирмен профил

Светлина АД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
бул. Стефан Караджа 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 829051335
Капитал (лв.): 442 360
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 09.05.2017 
Предмет на дейност: Производство и търговия с източници на светлина, осветителни тела и кварцови изделия за осветлението, проектантска, конструкторска и инженерингова дейност в областта на осветителната техника, посредничество и комисионерство, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, внос и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, нефтопродукти, въглища и брикети от внос и местно производство, вътрешна и външна търговия със строителни материали, резервни части за моторни превозни средства, битови, хранителни, нехранителни и промишлени стоки, покупка и продажба на машини и съоръжения и недвижими имоти, отдаване под наем на дълготрайни активи, производство и търговия със семена, зърно, зърнени и хлебни продукти, авторемонтна и сервизна дейност, хотелиерски и туристически услуги, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 24   стр.    
01.02.2018: Светлина АД-Сливен (3LX) Светлина АД-Сливен представи...
10.11.2017: Светлина АД-Сливен (3LX) Уведомление за издаден LEI...
31.07.2017: Светлина АД-Сливен (3LX) Светлина АД-Сливен представи...
12.05.2017: Светлина АД-Сливен (3LX) На проведено ОСА от 09.05.2017 год. на...
28.04.2017: Светлина АД-Сливен (3LX) Светлина АД-Сливен представи...
10.04.2017: Светлина АД-Сливен (3LX) Светлина АД-Сливен представи копие от...
07.04.2017: Светлина АД-Сливен (3LX) В БФБ-София АД са постъпили материали...
31.03.2017: Светлина АД-Сливен (3LX) Светлина АД-Сливен публикува Годишен...
31.01.2017: Светлина АД-Сливен (3LX) Светлина АД-Сливен представи...
27.01.2017: Светлина АД-Сливен (3LX) Светлина АД-Сливен представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 105 пъти
[2016: 224, 2015: 124, 2014: 105, 2013: 211, 2012: 424, 2011: 517, ... ]