Кратък фирмен профил

Видахим АД - Видин


Контакти

Видин, 3700
ул. Бдин, № 12, офис 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 815123066
Капитал (лв.): 2 892 074
 
 
 

Отрасъл: Производство на гуми, външни и вътрешни
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електро- и топлинна енергия Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.09.2017 
Предмет на дейност: Производство на полиамидни смоли и влакна, технически тъкани, гуми за транспортни средства, електро и топлоенергия, научно-изследователска, инвестиционна, проектно-конструкторска, инжинерингова и търговска дейност в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 45   стр.    
04.04.2018: Видахим АД-Видин (4VD) Видахим АД-Видин публикува Годишен отчет...
25.01.2018: България е 41-а сред най-иновативните държави в света Aгeнция...
25.01.2018: Видахим АД-Видин (4VD) Видахим АД-Видин представи тримесечен...
31.10.2017: Видахим АД-Видин (4VD) Видахим АД-Видин представи тримесечен...
03.10.2017: Видахим АД-Видин (4VD) На проведено извънредно ОСА от...
01.09.2017: Видахим АД-Видин (4VD) Видахим АД-Видин представи копие от...
25.08.2017: Видахим АД-Видин (4VD) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
21.08.2017: "Видахим" заряза гумите... и се преориентира към...
19.07.2017: Видахим АД-Видин (4VD) Видахим АД-Видин представи тримесечен...
18.07.2017: Видахим АД-Видин (4VD) Видахим АД публикува следната...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 858 пъти
[2016: 407, 2015: 331, 2014: 231, 2013: 463, 2012: 1 000, 2011: 731, ... ]