Кратък фирмен профил

Лана Мел АД - Враца


Контакти

Враца, 3000
бул. Демокрация 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203029774
Капитал (лв.): 1 060 680
 
 
 

Отрасъл: Производство на мелничарски продукти
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно Производител на храни Сертификат HACCP Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.06.2017 
Предмет на дейност: Търговия и преработка на селскостопанска продукция, включително производство на брашна от пшеница и ръж, търговия с петрол и петролни продукти, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми, внос - износ, xотелиерска, ресторантъорска, туристическа, рекламна, спедиционна, оказионна дейност или други услуги, търговия и услуги с акцизни стоки, външно и вътрешно - търговска дейност, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена от законодателството на р.българия.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
12.11.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.01.2004: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.01.2002: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
19.12.2001: Всички пари от касата на частната мелница “Любен Хаджикостов” в...
22.08.2000: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.08.1999: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.09.1998: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.04.1998: Община - гр. Мездра, на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява,...
05.02.1997: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.02.1997: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 745 пъти
[2016: 162, 2015: 392, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 110, 2011: 8, ... ]