Кратък фирмен профил

Бук 2000 АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Петър Берон 1, ет.5, ап. 31
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107503514
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
Общи събрания: Последно - 21.08.2017 
Предмет на дейност: Дърводобив, преработка на дървесина и метали, туристическа дейност в страната и в чужбина, вкл. ловен и екотуризъм, ловностопанска и лесокултурна дейност, семесъбиране, производство на фиданки, залесяване, отглеждане на лесокултури и млади насаждения, животновъдство, рибовъдство, селскостопанско производство и преработка на селскостопански продукти, външно- и вътрешнотърговска дейност, продажба на резервни части - нови и употребявани, дейност по охрана на лица и обекти, строителство и строително-ремонтни дейности, транспортна и спедиционна дейност в страната и в чужбина, други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
15.03.2011: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
15.06.2010: Бук - 2000 АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
20.02.2009: Бук - 2000 АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
20.02.2009: Бук - 2000 АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
13.06.2008: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.03.2008: Съветът на директорите на "Бук 2000" - АД, Габрово, на основание...
01.12.2006: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
28.03.2006: Съветът на директорите на "Бук 2000" - АД, Габрово, на основание...
02.09.2005: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.06.2005: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 922 пъти
[2016: 170, 2015: 38, 2014: 52, 2013: 104, 2012: 183, 2011: 111, ... ]