Кратък фирмен профил

Плевен Кооптърговия АД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
ул. Г. Кочев 92
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114508401
Капитал (лв.): 120 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Лицензи и сертификати:  Производител на храни
Общи събрания: Последно - 15.06.2018 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, обществено хранене, изкупуване, преработка и търговия със селскостопански произведения, диворастящи плодове и билки, гъби, пчелни продукти, производство на хранителни и нехранителни стоки за населението и износ, производство на компост и гъбопроизводство, изкупуване на вторични суровини (след разрешение), разкриване на депа, ферми, хладилници, дообработка и разфасовка на селскостопански продукти и стоки, строителство и строително-ремонтни, проектантски и битови услуги, експлоатация на автомобилен транспорт и транспортни услуги, мебелно обзавеждане, материално-техническо снабдяване, оказионна търговия, външнотърговска дейност, обменни и бартерни сделки, валутна търговия (след разрешение), вътрешен и международен туризъм, почивно дело, музикално-артистична, културно-просветна, физкултурна, библиотечна дейност, импресарска и рекламна дейност, интелектуални, аудио-визуални услуги, разкриване на заведения за забавни игри, подготовка и обучение на кадри чрез специализирани училища, професионално-учебен център, спестовно-кредитна, банкова (след разрешение) и застрахователна дейност (след разрешение), маркетингова, консултантска и информационна дейност, разкриване на бюра за финансово-счетоводни, административноправни, технологически и специализирани услуги за държавни, общински фирми и организации, фирми на граждани, както и всякакви други дейности, незабранени със закон и за които са получени лицензи при спазване на съответните изисквания на закона.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
29.04.2009: Плевен-Кооптърговия АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на...
13.02.2009: Плевен-Кооптърговия АД - Плевен свиква Извънредно общо събрание...
13.02.2009: Плевен-Кооптърговия АД - Плевен свиква Извънредно общо събрание...
24.10.2008: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
14.09.2007: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
04.05.2007: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
04.05.2007: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.07.2004: Съветът на директорите на "Плевен Кооптърговия" - АД, Плевен, на...
17.06.2003: Съветът на директорите на "Плевен Кооптърговия" - АД, Плевен, на...
25.01.2002: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 075 пъти
[2016: 184, 2015: 48, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 163, 2011: 159, ... ]