Кратък фирмен профил

Албена Стил АД - Добрич [Несъстоятелност]


Контакти

Добрич, 9300
бул. 25 септември 55
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 834050473
Капитал (лв.): 861 995
 
 
 

Отрасъл: Производство на горно облекло, без работно
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 10.11.2017 
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и чужбина на горно и връxно дамско, мъжко и детско облекло, производство на бутиково облекло, производство по еталон и поръчки, експортна и импортна дейност, xотелиерство, обществено xранене, търговия с промишлени стоки, международен и вътрешен транспорт, реклама, отдаване под наем на дълготрайни материални активи.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
25.05.2009: Албена стил АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
13.02.2009: Две нови марки дрехи влизат официално на българския пазар,...
17.10.2008: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
17.09.2008: Албена стил АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на...
30.11.2007: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
05.06.2007: Съветът на директорите на "Албена Стил" - АД, Добрич, на...
04.05.2007: Съветът на директорите на "Албена Стил" - АД, Добрич, на...
10.10.2006: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
10.10.2006: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 439 пъти
[2016: 179, 2015: 56, 2014: 71, 2013: 143, 2012: 221, 2011: 198, ... ]