Кратък фирмен профил

ЗПП Русе АД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ул. Георги Чендов 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117507984
Капитал (лв.): 67 300
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 15.06.2018 
Предмет на дейност: Участие в приватизацията за придобиване на участие в "Инкомс СЕТ" - АД, Русе, сключване на приватизационна сделка за придобиване на акции от него, участие в дейността по управлението на търговското дружество, в което това дружество е придобило участие; с допълнителен предмет на дейност: технически разработки и консултации, производство и продажба на стоки, услуги на граждани и търговци, сделки с интелектуална собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка и продажба на стоки и суровини, комисионна, складова и лизингова дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
03.12.2004: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.10.2004: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
26.10.2004: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.10.2003: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
03.10.2003: Съветът на директорите на "ЗПП - Русе" - АД, Русе, на основание...
25.02.2003: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.10.2002: Съветът на директорите на "ЗПП - Русе" - АД, Русе, на основание...
23.11.2001: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
27.03.2001: Съветът на директорите на "ЗПП - Русе" - АД, Русе, уведомява...
16.03.2001: Съветът на директорите на "ЗПП - Русе" - АД, Русе, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 615 пъти
[2016: 259, 2015: 44, 2014: 52, 2013: 104, 2012: 174, 2011: 17, ... ]