Кратък фирмен профил

Социален фонд Mай 2000 АД - Монтана


Контакти

Монтана, 3400
ул. Индустриална 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111500723
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 12.06.2018 
Предмет на дейност: Доброволно социално осигуряване, разработване и продажба на схеми за допълнително здравно осигуряване, представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, свързани със социалноосигурителна дейност, посредническа, превантивна и консултантска дейност, осигурявана в гр. Монтана и в страната, всякаква друга дейност, незабранена със закон и допустима за дружество, осъществяващо доброволно социално осигуряване.
 

07.08.2001: Съветът на директорите на СОФ "Май - 2000" - АД, Монтана, на...
08.12.2000: Съветът на директорите на "Социално осигурителен фонд Май 2000 "...
28.03.2000: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 316 пъти
[2016: 120, 2015: 21, 2014: 29, 2013: 59, 2012: 98, 2011: 8, ... ]